Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan/Nostoalan koulutukset

Nostoalalla tarvitaan erityisosaajia. Nostoalan ammattilaisia tarvitaan rakennustyömailla ja erilaisissa kuljetuspalveluissa sekä tavaran purku- ja lastaustöissä.

Tehtävät ovat hyvin monipuolisia. Alalla työskennellään koneiden ja laitteiden huoltojen, korjausten, myynnin tai tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen liittyvissä tehtävissä. Ammateissa tarvitaan teknisen tai logistisen osaamisen lisäksi palveluhenkisyyttä ja kansainvälisyyteen sekä kestävään kehitykseen liittyviä taitoja. Keskeistä kaikissa ryhmän toiminnoissa on työn ja palvelujen tehokkuus, turvallisuus, luotettavuus ja palvelujen laatu. Osassa ammateista on noudatettava kansainvälisiä säädöksiä.

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa edellytetään riittävää fyysistä kuntoa. Tutustu koulutusten terveydentilaan liittyviin suosituksiin.

Ammatilliset perustutkinnot

  • Logistiikan perustutkinto: varastonhoitaja

Ammattitutkinnot

  • Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto
  • Talonrakennusalan ammattitutkinnon osa Torninosturin kuljetus
  • Varastoalan ammattitutkinto

Muu tekniikan ala

  • Tekniikan erikoisammattitutkinto

 
 

Kysy meiltä:

Lähetä