Rakentamisen ala

Rakennusala on ollut varsin kiinteästi sidoksissa talouselämän suhdanteisiin, mutta nyt alalla on tapahtunut muutos, koska korjausrakentaminen ja järjestelmien huolto ovat lisääntyneet merkittävästi. Nämä työt ovat riippumattomia rakentamisen suhdanteista ja ovat taanneet alalle aikaisempaa tasaisemman työtilanteen.

Rakennusalan tutkinnoilla osoitetaan rakennusten sekä rakennetun ympäristön kunnossapidon tehtävissä tarvittava osaaminen. Rakennustyömaiden työt eroavat luonteeltaan oleellisesti massateollisuudesta. Yksilölliset rakennushankkeet toteutetaan suunnitelmapiirustusten ja -asiakirjojen mukaan lopullisissa paikoissaan. Työmenetelmien ja -välineiden kehittyminen on keventänyt kaikkein raskaimpia työvaiheita, mutta silti rakennustyömaalla työskentely edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Jotkut sairaudet ja toimintakykyyn liittyvät asiat voidaan arvioida alan koulutuksissa. Tutustu terveydentilaan liittyviin suosituksiin.

Ammatilliset perustutkinnot

  • Talotekniikan perustutkinto: putkiasentaja, lämmityslaiteasentaja,
  • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto: kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja
  • Rakennusalan perustutkinto: maarakentaja, kivirakentaja
  • Teknisen suunnittelun perustutkinto: suunnitteluassistentti

Ammattitutkinnot

  • Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto
  • Putkiasentajan ammattitutkinto
  • Rakennustuotealan ammattitutkinto
  • Talonrakennusalan ammattitutkinto
  • Suunnitteluassistentin ammattitutkinto
  • Lasikeraamisen alan ammattitutkinto

 
 

Kysy meiltä:

Lähetä