Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatioalan ammattilaisen työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, vaativia ja jatkuvasti kehittyviä. Hän asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai jakeluverkkoja. Asiakaspalvelu kuuluu olennaisena osana sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaan. Työskentely vaatii vastuuntuntoa ja huolellisuutta ja sähköturvallisuus ja laatuajattelu on sisäistettävä niin, että asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti ja luotettavasti.

Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnolla sekä ammatti- että erikoisammattitutkinnoilla osoitetaan edellä mainituissa tehtävissä vaadittua osaamista.

Ammatilliset perustutkinnot 

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto: sähköasentaja, automaatioasentaja

 
 

Kysy meiltä:

Lähetä