Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala


Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan tutkinnoilla työllistytään erilaisiin elinkeinoelämän tehtäviin, jotka liittyvät asiakaspalveluun, kauppaan, toimistotehtäviin tai hallintoon.

Liiketalouden alalla tarvitaan yleistä liiketaloudellista osaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja tietoteknistä osaamista. Liiketalouden ammattilaiset ovat luotettavia, laatutietoisia, oma-aloitteisia sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisiä, joustavia ja järjestelykykyisiä, ja he suhtautuvat työhönsä ja asiakkaisiin myönteisesti ja vastuuntuntoisesti. Taloudellisen ajattelun hallinta on tyypillistä liiketalouden ammattilaisille.

Ala on kansainvälinen ja edellyttää hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta. Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Mahdollisuudet siirtymiseen työtehtävästä toiseen tai etenemiseen esimies- tai kansainvälisiin tehtäviin ovat hyvät. Myös yrittäjäksi ryhtyminen on mahdollista.

Työpaikkoja ovat mm. vähittäis- tai tukkukaupat, palveluja tuottavat, myyvät tai välittävät yritykset, julkishallinnon organisaatiot, toimistot ja virastot, pankit ja vakuutusyhtiöt sekä kirjastot ja tietopalveluyritykset.

Työllisyysnäkymät alalla ovat joustavat ja hyvät. Hankittua ja tutkinnoissa osoitettua osaamista voidaan hyödyntää laajasti elinkeinoelämän kaikilla sektoreilla. Yleisesti alan ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää. Joidenkin tutkintojen ammattialoilla on tapahtumassa sukupolvenvaihdoksia, mikä osaltaan turvaa ammattitaitonsa osoittaneen henkilön työllistymisen.

Ammatilliset perustutkinnot 

 • Liiketalouden perustutkinto: merkonomi

Ammattitutkinnot 

 • Finanssialan ammattitutkinto
 • Isännöinnin ammattitutkinto
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
 • Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
 • Myynnin ammattitutkinto
 • Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto
 • Sihteerin ammattitutkinto
 • Taloushallinnon ammattitutkinto
 • Yrittäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot 

 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
 • Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

 
 

Kysy meiltä:

Lähetä