Ympäristöala

Luonnonvara- ja ympäristöalan ammattiosaajat työllistyvät maa- ja metsätiloille, puutarhoille, viher- ja metsäalan yrityksiin ja puutarhakauppaan joko yrittäjiksi tai työntekijöiksi. Luonto- ja maisemanhoitopalveluiden työt ovat lisääntymässä. Luonnonvara- ja ympäristöalalla työskennellään eläinten, kasvien ja niihin liittyvän teknologian parissa. Ympäristöhuollon työtehtävät ovat pääasiassa jätehuoltoalan yrityksissä eri tehtävissä. Työ vaatii usein hyvää fyysistä kuntoa ja valmiutta työskennellä muuttuvissa olosuhteissa luontoa kunnioittaen.

Alan tehtävissä on huomioitava luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristömyönteinen toiminta. EU:n laajeneminen ja globaalit markkinat asettavat haasteita erityisesti luonnonvara-alojen kilpailukyvyn säilyttämiselle.

Ammatilliset perustutkinnot

  • puutarhatalouden perustutkinto: puutarhuri

Ammattitutkinnot 

  • Floristin ammattitutkinto
  • Ympäristöhuollon ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

  • Floristimestarin erikoisammattitutkinto

 
 

Kysy meiltä:

Lähetä