Elintarvikeala

Koulutuksia koko henkilöstölle mm.

 • Laatu ja tuoteturvallisuus
 • Aistit mittarina
 • Työyhteisötaidoilla tulosta
 • Sisäinen yrittäjyys
 • Ryhmädynamiikka
 • Hiljaisen tiedon haltuunotto

 Koulutuksia esimiehille mm.

 • Keskusteleva esimiestyö
 • Työlainsäädäntö
 • Työnopastus ja perehdyttäminen
 • Ajanhallinta
 • Tunneälytaidot esimiestyössä

 Ajankohtaista 

 • Elintarvikeasetus, pakkausmerkinnät
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
 • Esimiestyön kehittäminen
 • Oiva elintarviketeollisuudessa
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Elintarvikealan ympäristöosaaja

 

Valmennukset ja mistä niissä on kysymys:

Keskusteleva esimiestyö
Mitä hyötyä voi saavuttaa keskustelevalla otteella ja aktiivisella läsnäololla.
Arjen keskustelukäytännöt.

Aistit mittarina
Aistimaailma tutuksi, perusmaut
Testit: laboratoriotestit ja kuluttajatestit sekä niiden toteutus.

Kehityskeskustelut
Kehityskeskustelut osaamisen kehittämisessä ja esimiestyön tukena.
Kehityskeskustelukulttuurin luominen.

Laatu yrityksen työkaluna
Vision voima, toimintavarmuus ja muut yhteiset mittarit, selkeät vastuut.
Työkalupakkiin kotiinviemisiä.

Tunneälytaidot esimiestyössä
Mielenkiintoinen valmennus, jossa paneudutaan tunneälyn merkitykseen päätöksenteossa ja esimiestyössä.

Monikulttuurinen työyhteisö
Koulutuksen tavoitteena on karistaa monikulttuurisuuteen liittyviä ennakkoluuloja, tutkia kulttuurienvälisiä viestintä- ja vuorovaikutustilanteita ja pohtia monikulttuurisuuden merkitystä työyhteisön voimavarana.

Työnopastus ja perehdyttäminen
Sitouta henkilöstö ja pidennä työuria hyvällä perehdytyksellä ja suunnitelmallisella tiedonsiirrolla.

Hiljaisen tiedon haltuunotto
Mitä hiljainen tieto organisaatiossa on?
Miten voimme kerätä hiljaista tietoa ja saada se koko työyhteisön hyödyksi?

Esimies uudessa asemassaan
Esimiesaseman haltuunoton ongelmat.
Työkaluja esimiehen arkeen.

Ajanhallinta
Karkaako työaika käsistä?
Valmennuspäivässä pohditaan keinoja käyttää aikaa omalla tavallasi tehokkuutta unohtamatta.

Laatu ja tuoteturvallisuus
Tuotelaatu vs. palvelun laatu, nollavirhe-tavoite, Demingin ympyrä, mittaamisen merkitys.Haasta itsesi kohti parempaa laatutasoa!

Työlainsäädäntöä esimiehille
Työsopimus; tekeminen, tunnusmerkit ja kesto.
Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Haasta itsesi
Tuotannon tehokkuus ja laatu.
Miten työntekijä voi itse ottaa enemmän vastuuta työstä ja sen kehittämisestä?

Erityisruokavaliot
Tunnista ja tiedosta yleisimmät erikoisruokavaliot ja allergiat.

Ravitsemus
Uusitut, voimassa olevat ravitsemussuositukset ja niiden soveltaminen.

Jauhokoulu
Perehtyminen erilaisten jauhojen maailmaan sekä teoreettisesti että käytännössä.

Makkaraa monessa muodossa
Tutustuta itsesi käytännönläheisesti erityyppisten makkaroiden valikoimaan.

Leivonnan haasteet
Tehty voitettaviksi! Tietoa ja ymmärrystä sekä keinoja haasteiden voittamiseksi.

Entä muuta?
Teille räätälöityjä koulutuksia kaikilta toimialoiltamme!

 

Ota yhteyttä!

Asiakasvastaava
Minna Mäkinen
040 3474 074

minna.makinen(a)fai.fi

Kouluttaja
Hannu Hohtari
040 3474 078

hannu.hohtari(a)fai.fi

 
 

Kysy meiltä:

Lähetä