HKScan Forssa

Faktia Oy tekee tiivistä yhteistyötä alueen elintarviketeollisuuden kanssa. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä on HKScanin Forssan tuotantolaitos, jonka kanssa yhteistyö on laajaa.

Olemme järjestäneet heidän kanssaan mm. rekrytointikoulutuksia, joista viimeisin ajoittui 14.10.2013-17.4.2014. Koulutukseen valittiin 20 opiskelijaa. Opinnot pohjautuivat elintarvikealan perustutkinnon perusteisiin ja suunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä HKScanin kanssa heidän toiveidensa ja tarpeidensa pohjalta.

Noin puolet opinnoista oli työssäoppimista Forssan tuotantolaitoksella, jossa opiskelijoita ohjasivat työnopastajat. Faktian vastuukouluttajat kävivät säännöllisesti tapaamassa opiskelijoita työssäoppimisjakson aikana. Teoriaopintoihin kuului elintarvikealan perustuntemusta: prosessitekniikkaa, elintarvikehygieniaa, lainsäädäntöä, kestävää kehitystä, elintarvikekemiaa, työturvallisuutta ja ergonomiaa jne. Tärkeänä osana opintoja olivat ns. yleiset opinnot, jotka koostuivat sisäisestä yrittäjyydestä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoista, asiakaspalvelusta ja elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Liha-alan osaamisalan opintoihin kuuluivat lihateknologian opinnot (teurastus, lihan käsittely, ruohon paloittelu, lihanleikkuu), lihavalmisteiden valmistus sekä lihatuotteiden pakkaus, logistiikka ja kuljetus. Teoriaopintojen yhteyteen suunniteltiin pienimuotoisia käytännön töitä, joissa HKScanin työntekijät ja -opastajat olivat mukana kouluttamassa. Koulutukseen sisältyi myös EA1-, hygieniaosaamis- trukki- ja työturvallisuuskorttikoulutukset.

Koulutuksen päätyttyä koulutukseen osallistuneiden työllistyminen hipoi 100 %: a, joten koulutuksen tavoitteet toteutuivat erinomaisesti. Yhteistyössä suunniteltu ja toteutettu koulutus oli kaikille osapuolille antoisaa ja palkitsevaa.

Faktia on järjestänyt HKScanin Forssan tuotantolaitokselle kielikoulutusta ulkomaalaisille työntekijöille sekä työnopastajakoulutusta. Yhteistyötä koulutusten suhteen pyritään tekemään jatkossakin mm. työelämätaito- ja esimieskoulutuksissa sekä rekrytointikoulutuksissa. HkScan on myös mukana Tuottavuus ja työhyvinvointi hankkeessa, joka on aloitettu syksyllä 2014. Faktia Oy työskentelee lähellä työelämää ja kuuntelee jatkuvasti asiakkaidensa toiveita, ja toteuttaa niitä samalla ”nopeasti ja notkeasti”.

Forssan seudulla kehitetään määrätietoisesti elintarvikealan koulutuksia yhdessä työelämän kanssa. Rakenteilla on elintarvikealan koulutusklusteri, jonka tavoitteena on saada toimiva ns. yhden luukun periaate, jossa yhdistyvät työelämän tarpeet, eritasoiset koulutukset sekä alan tutkimus ja tuotekehitys alkutuotantoa unohtamatta. HKScanin tuotantolaitoksen edustajat ovat oleellisena osana mukana tässä projektissa antaen mukaansa oman tietotaitonsa. Tiiviin ja molemminpuolisen yhteistyön avulla voimme kouluttaa elintarvikealalle osaavaa ja kunkin tarpeisiin soveltuvaa henkilökuntaa.

 
 

Kysy meiltä:

Lähetä