Liiketoiminnan kehittäminen

Ekoneuvoja

Haluaisitko lisätä osaamistasi jäte- ja kierrätysneuvonnasta ja materiaalitehokkuudesta?

Koulutuksessa käydään läpi

  • jätehuollon lainsäädäntö ja viranomaismääräykset,
  • jäte- ja kierrätysneuvonta sekä
  • jätehuollon ja kierrätyksen ympäristövaikutusten arvioiminen.

Kierrätys ja materiaalitehokkuus on arkipäivää useimmissa yrityksissä. Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin näistä ja voit hyödyntää osaamistasi työelämässä. Koulutuksessa omaksut jätehierarkian ja kiertotalouden käsitteet, tunnistat jätejakeet ja niiden kierrättämisen sekä perehdyt asiakaslähtöiseen kierrätys- ja jäteneuvontaan. Koulutuksen aikana opiskelijat järjestävät kierrätys- ja jäteneuvontatapahtuman sekä luovat neuvontakansion.

Kenelle?

Koulutus soveltuu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut ympäristöasioista. Työpaikoilla olisi nyt hyvä mahdollisuus tehdä ympäristöasioiden tarkastelua ja mahdollisia jatkosuunnitelmia tulevaisuuteen.

Sisältö

Koulutus sisältää lähiopetusta ja luentotallenteita sekä itsenäisesti suoritettavia oppimis- ja kehittämistehtäviä.