Lupa- ja korttikoulutukset

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat:

  • yhteinen työpaikka,
  • yhteinen turvallisuus,
  • perehdyttäminen sekä
  • yhteinen turvallinen työpäivä: vaarojen ja kuormittavuuden tunnistaminen.

Monet työnantajat vaativat työturvallisuuskorttia. Tämä koulutus antaa perustiedot työsuojelusta ja työmaan työturvallisuusasioista.

Työturvallisuuskortin suorittamalla osoitat, että sinulla on perustiedot yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta ja yleisistä vaaroista sekä tiedot työturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja hyvistä käytännöistä. Tämä on myös hyvä pohja työpaikoilla tapahtuvalle perehdyttämiselle.

Kenelle?

Työturvallisuuskorttikoulutus on tarkoitettu erityisesti teollisuuden yhteisillä työpaikoilla töitä tekeville henkilöille kuten asentajille, hitsaajille ja korjaushenkilöstölle, mutta se sopii myös mm. rakennusalalle, julkiselle sektorille ja telakoille.

Sisältö

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja se sisältää erilaisia harjoituksia.