Markkinointi ja viestintä

Vastuullisuusviestintä

Tunnistatko minkälainen on yrityksesi vastuullinen brändi taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta?

Valmennuksen kuluessa hyppäät vastuullisuusviestinnän matkaan ja opit tunnistamaan tekoja, jotka jäävät tuottamaan näkyvää vastuullisuutta.

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • ympäristön vastuullisuusmerkit ja niiden merkitys,
  • ekologisuus, taloudellisuus ja sosiaalisuus kestävyyden näkökulmasta,
  • vastuullisuus strategiassa sekä
  • matka nykytilan arvioimisesta tunnistamisen kautta tavoitteisiin ja vastuisiin.

Valmennuksen aikana tutustut mm. viestinnän työkaluihin sekä opit tunnistamaan yrityksen vastuullisuuden viestinnän eri kanavissa. Tunnistat myös tiedon jakamisen ja tarinallistamisen merkityksen. Kuulet monia esimerkkejä vastuullisesta viestinnästä ja sen merkityksestä yrityksen brändissä.

Opit tunnistamaan, kuinka vastuullinen viestintä toteutuu sekä tekemään näkyväksi, esim. hyödyntäen eri kanavissa erilaisia infograafeja.

Kenelle?

Yrityksen edustajille, vastuullisuuden vastuuhenkilöille ja yritystoiminnan kehittämistoimissa oleville henkilöille.

Sisältö

Luento, pienryhmätyöskentely / verkkototeutus.
Koulutus toteutetaan jos 8 osallistuu.