Muut koulutukset

Kiertotalouden ekosysteemi arjen toimintojen kivijalkana

Kiertotalous ja sen pohjalta luotu ekosysteemi tunnetaan toimintatapana, joka keskittyy kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja kasvuun. Liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään kierrätykseen, sivuvirtojen hyödyntämiseen ja eri osa-alueiden resurssitehokkuuteen kartoituksien sekä innovointien kautta.

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • sivuvirrat
  • vastuullisuus
  • kiertotalouden verkostoajattelu
  • innovointi
  • toimintaympäristön kartoitukset ja niiden mahdollisuudet/hyödyntäminen
  • resurssitehokkuus; materiaalit, energia, vesi, liikkuminen
  • tiedolla johtaminen

Valmennuksesta saat näkökulmia erilaisista yhteistyökuvioista ja malleista sekä ajatuksia muutokseen ja oman toiminnan kehittämiseen. Myös tiedolla johtamisen tavoitteet ja hyödyt tulevat esille konkreettisin esimerkein. Verkostoitumisen ilo ja hyöty avautuvat valmennuspäivien aikana.

Kenelle?

Yrittäjille, yritysten vastuullisuuden ja kestävän kehityksen asiantuntijoille.

Sisältö

Luennot, työpajat ja mahdolliset yritysvierailut.