Rekry ja ura

Suuntana työelämä, työvoimakoulutus

Koulutuksen aikana opiskelet alalla tarvittavat perustiedot ja -taidot. Opetuksesta osa on teoriaa ja osa käytännön harjoittelua. Koulutuksen kesto on 3,5 kuukautta. Koulutuksessa on paljon ammatillisia opintoja ja työharjoittelua. Koulutus antaa myös taitoja ja kulttuurista tietoa, jota tarvitaan yhteiskunnassa ja työelämässä.

Koulutuksessa voi opiskella metallialaa, kiinteistöpalvelualaa, ravintola-alaa, puhdistusalaa tai hoiva-alaa. Koulutuksessa opitaan alojen työtehtäviä sekä työelämätaitoja. Koulutus on tarkoitettu erityisesti nuorille ja maahanmuuttajille.


Lisätiedot

Voit hakea koulutukseen, jos olet kiinnostunut koulutuksen aloista. Voit hakea koulutukseen myös, jos sinulla on jo osaamista aloilta. Koulutuksen tavoitteena on oppia aloilta perusteita, työelämän sääntöjä ja töissä tarvittavaa sanastoa.

Yhteisissä opinnoissa opiskellaan esimerkiksi:

  • työturvallisuutta, koulutuksessa on mahdollista suorittaa työturvakortti
  • asiakaspalvelua
  • työkyvyn ylläpitoa sekä työhyvinvointia, ammatillisen identiteetin kasvua
  • työnhakuvalmiuksia
  • tarvittaessa suomen kieltä ja suomalaisen työelämän pelisääntöjä
  • hygieniaosaamista, koulutuksessa on mahdollista suorittaa hygieniapassi


Hoiva-alan opinnoissa opit avustamaan, esimerkiksi avustat vanhoja ihmisiä ruokailussa, vaatehuollossa ja ulkoilussa.

Ravintola-alan opinnoissa opit työskentelemään esimerkiksi ruokien esivalmisteluissa, puhtaanapidossa, astiahuollossa ja asiakaspalvelussa.

Puhdistuspalvelualan opinnoissa opitaan, miten teet töitä työparina ja opit käyttämään mm. puhtausalan koneita ja laitteita, hygieenisiä työtapoja sekä asiakaspalvelua.

Metallialan opinnoissa hitsausta, levytöitä, suunnittelutöitä

Kiinteistöpalvelualan opinnoissa opit kiinteistöjen kunnossapitoa ja piha- ja ulkoalueiden hoitoa.

Opettajat ja ohjaajat auttavat ja tukevat sinua koko opintojen ajan.
Koulutuksessa on mukana yhteistyössä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Forssan seudun alojen yritykset.


Lisätietoja


Maahanmuuttajien ohjaaja Mari Mattila 0505643208
Ravintola-ala Erja Sippo 0403474112
Puhdistuspalveluala Minna Lax 0401908166
Hoiva-ala Sanna Seppänen 0407130552
Metalli-ala Tuomo Perkonoja 0403474116
Kiinteistöpalveluala Ilpo Kotiniemi 0504368511
Nuorten ohjaaja Toni Harju 0469224161