Teknologia

3D-mallintamisen, 3D-tulostuksen ja skannauksen perusteet

Perehdy monipuolisesti eri 3D-suunnitteluohjelmiin ja 3D-mallintamiseen siten, että saat valmiudet siirtyä sellaisten työtehtävien pariin, joissa niitä hyödynnetään. Lisäksi opit 3D-tulostamisen ja -skannauksen perusteet.

Kenelle

Kohderyhmänä ovat 3D-mallintamisesta, skannauksesta ja tulostamisesta kiinnostuneet työttömät ja työttömyysuhan alla olevat teknisten alojen toisen asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt, tai muuten työkokemuksen kautta tekniseen alueeseen perehtyneet henkilöt.