Tuotekehitys ja palvelumuotoilu

Parasta palvelua palvelumuotoilulla

Opi kehittämään yrityksesi palveluita asiakaslähtöisesti ja palvelemaan asiakastasi paremmin.

Palvelumuotoilu auttaa yritystäsi luomaan ja kehittämään palveluita, joita asiakkaasi haluaa käyttää ja joita hänen on helppo ja miellyttävä ostaa. Parempi asiakaskokemus ja lisääntynyt asiakastyytyväisyys lisäävät yrityksesi kilpailukykyä.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • asiakasarvo ja asiakasymmärrys
  • palvelumuotoilun menetelmät
  • datan kerääminen ja hyödyntäminen
  • asiakaskokemus yrityksen kilpailutekijänä
  • palvelun kontaktipisteet, palvelutuokiot ja palvelupolku

Koulutuksessa opit hahmottamaan asiakaskokemuksen kokonaisuuden ja asiakkaan palvelupolun jokaisen kontaktipisteen onnistumisen merkityksen asiakastyytyväisyyden kannalta. Opit innovoimaan, luomaan ja kehittämään palveluita asiakaslähtöisesti asiakastietoa hyödyntäen. Opit palvelemaan asiakastasi paremmin palvelupolun eri vaiheissa ja ymmärrät asiakaskokemuksen merkityksen yrityksesi menestymisessä.

Kenelle?

Koulutus sopii yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa ja palveluitaan asiakaslähtöisesti, lisätä asiakastyytyväisyyttä ja henkilöstön tyytyväisyyttä.

Sisältö

Koulutuksessa palvelumuotoilun lähtökohtiin ja menetelmiin perehdytään teoriaopintojen, havainnollistavien esimerkkien ja harjoitusten avulla.