HR ja johtaminen

Erilaisuudesta voimavara -valmennus

Tässä valmennuksessa opit ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisuutta, joka on avain tuottavampaan tiimityöhön.

Kun tunnistat omat luontaiset toimintatapasi ja olet ymmärtänyt miten ne vaikuttavat organisaatioosi ja johtamiisi ihmisiin, on sinulla vankka pohja valmiuksiesi kehittämiselle. Toisaalta saat tietoa siitä millaisia ihmisiä johdat. Analyysien avulla saat tietoa, millaisia johdettavasi ovat yksilöinä ja ryhmänä. Saat käytännön vinkkejä, miten esimerkiksi motivoida erilaisia ihmisiä.

On helppoa todeta, että erilaisuus ja monimuotoisuus ovat rikkautta, mutta aika usein juuri erilaisuudesta aiheutuu ongelmia. Erilaisuuden aiheuttamat ongelmat vältetään, jos yhteistyö työpaikalla perustuu erilaisuuden, avarakatseisuuteen ja toisten kunnioitukseen. Työntekijät sitoutuvat työyhteisöön paremmin työpaikoilla, joissa suhtaudutaan arvostavasti erilaisuuteen.

Valmennus tuottaa käytännönläheistä ja helposti omaksuttavaa tietoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa yksilön, työparin tai ryhmän suorituskykyyn positiivisella tavalla. Valmennukseen liitetään analyysityökalu, esimerkiksi Extended DISC® -analyysi, joka auttaa ymmärtämään yksilöiden luontaista vuorovaikutus-, reagointi- ja toimintatapaa sekä tiimien dynamiikkaa.

Kenelle?

Esimiehenä, myyjänä, asiakaspalvelijana, asiantuntijana ja yrittäjänä omien toimintatapojensa ja mahdollisuuksiensa tunnistaminen auttaa onnistumaan. Valmennus sopii siis kaikille organisaatiossa toimiville.

Sisältö

Erilaisuudesta voimavara -valmennus perustuu ennakkotehtävänä tehtyihin itsearviointeihin, ja niihin perustuvaan valmennukseen. Valmennusta on mahdollista painottaa organisaation tarpeiden mukaan. 

Extended DISC® -analyysi mahdollistaa erilaisten raporttien tuottamisen niin yksilöistä kuin ryhmistäkin. Valmennus voidaan toteuttaa myös ilman DISC® -analyysejä.