Työttömälle

Teemme tiivistä yhteistyötä TE-palvelujen kanssa ja toteutamme monenlaisia työvoimakoulutuksia.

Työvoimakoulutus

Voit hakeutua työvoimakoulutukseen mikäli olet työtön tai työttömyysuhan alaisena. Työvoimakoulutuksilla pyritään parantamaan mahdollisuuksia työllistymiseen tai työelämässä pysymiseen. Työvoimakoulutus sopii myös alanvaihtajille.

Me Faktiassa järjestämme jatko- ja täydennyskoulutusta, sekä yrittäjyyttä, urasuunnittelua ja työnhakua tukevia valmennuksia. Työvoimakoulutuksena voit Forssan ammatti-instituutissa taas suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan.

Työvoimakoulutuksiin hakeudutaan TE-toimiston kautta. Koulutukset ovat TE-palveluiden rahoittamia ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Lisätietoja saat TE-palvelujen sivuilta, katso myös omaehtoinen opiskelu.

Faktian työvoimakoulutukset

Kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutus

Onko kuljettajan ammattipätevyytesi vanhentunut, mutta töitä olisi tarjolla? Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi kuljettajalla pitää olla voimassa vähintään viisi jatkokoulutuspäivää ja ne on päivitettävä viiden […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tiesitkö?

Työvoimakoulutuksista LHKK ja Forssan ammatti-instituutti järjestää koulutukset, joiden tavoitteena on tutkinnon tai tutkinnon osa suorittaminen. Faktia sen sijaan järjestää täydennyskoulutukset, joissa hankit täsmäosaamisen työllistyäksesi.