Teollisuus

Teollisuudessa tai tuotannossa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutukset

Eroon epäjärjestyksestä 5S -menetelmällä

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Unohda epäjärjestys ja etsimiseen kulutettu aika. Otetaan yhdessä käyttöön 5S-menetelmä, jolla opit uuden toimintakulttuurin niin, että voit opettaa sen käytön myös työntekijöillesi tai  kollegoillesi. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: siisteyden ja järjestyksen kehittäminen ja ylläpito, Järjestely (SORT): systematisointi – siivous – standardointi – seuranta sekä 6S -työkalussa lisäksi turvallisuus (SAFETY). Koulutuksen aikana opit analysoimaan nykytilan, […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tehokkuutta tuotantoon Lean -ajattelun avulla

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Lean -ajattelulla haetaan ensisijaisesti yrityksen tuottavuuden parantamista ja asiakkaan saaman arvon maksimoimista. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: arvon määrittäminen asiakkaan näkökulmasta. arvoketjun tunteminen ja arvoa tuottamattoman poistaminen arvoketju perustuu asiakkaan tarpeisiin ja siitä syntyvään imuohjaukseen henkilöstön osallistaminen kehittämiseen / toiminnan jatkuva kehittäminen Opit asettamaan tavoitteet tuotannossa niin, että tehdään oikea määrä oikeita asioita oikeaan aikaan, […]

Lisätiedot ja hakeminen

Teollisuus 4.0 mahdollisuudet -työpaja

Forssan ammatti-instituutti

Mikä on teollisuus 4.0 ja mitä hyötyä siitä voisi olla yrityksellenne? Teollisuus 4.0 on yrityksille menestyksen avain ja se mahdollistaa yrityksen nopeankin kasvamisen, kun käyttöön valjastetaan oikeat digitaaliset työvälineet, kuten robotit, anturiteknologia, sähköiset toimintaympäristöt ja tehokas datan hyödyntäminen. Työpajassa käsitellään mm. seuraavia teemoja: robotit anturit viestintä oivalla ja koe mahdollisuuksia 4.0 -ympäristössä Työpajan aikana opit […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tuottavuuden nostaminen digitalisaation avulla

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Valmennuksessa saat apuja tuottavuuden kehittämistarpeiden, katetason nostamisen ja työvoimapulan aiheuttamiin haasteisiin. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: mitä tarkoittaa tuottavuuden kehittäminen digitalisaation keinoin, millaisia tuottavuuden kehittämisen teknologioita ja ratkaisuja on olemassa sekä miten Digitalisaatio ja tuottavuuden kasvu muuttaa työnkuvia. Valmennuksen tavoitteena on luoda sinulle käsitys siitä, miten digitalisaation avulla tuottavuutta parannetaan: kasvattamalla tuotannon, siis tuotteen tai […]

Lisätiedot ja hakeminen

Työturvallisuuskorttikoulutus

120€

Forssan ammatti-instituutti

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat: yhteinen työpaikka, yhteinen turvallisuus, perehdyttäminen sekä yhteinen turvallinen työpäivä: vaarojen ja kuormittavuuden tunnistaminen. Monet työnantajat vaativat työturvallisuuskorttia. Tämä koulutus antaa perustiedot työsuojelusta ja työmaan työturvallisuusasioista. Työturvallisuuskortin suorittamalla osoitat, että sinulla on perustiedot yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta ja yleisistä vaaroista sekä tiedot […]

Lisätiedot ja hakeminen