Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittämisen parissa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutukset

Ekoneuvoja

Haluaisitko lisätä osaamistasi jäte- ja kierrätysneuvonnasta ja materiaalitehokkuudesta? Koulutuksessa käydään läpi Kierrätys ja materiaalitehokkuus on arkipäivää useimmissa yrityksissä. Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin näistä ja voit hyödyntää osaamistasi työelämässä. Koulutuksessa omaksut jätehierarkian ja kiertotalouden käsitteet, tunnistat jätejakeet ja niiden kierrättämisen sekä perehdyt asiakaslähtöiseen kierrätys- ja jäteneuvontaan. Koulutuksen aikana opiskelijat järjestävät kierrätys- ja jäteneuvontatapahtuman sekä luovat neuvontakansion. […]

Lisätiedot ja hakeminen

Erilaisuudesta voimavara -valmennus

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Tässä valmennuksessa opit ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisuutta, joka on avain tuottavampaan tiimityöhön. Kun tunnistat omat luontaiset toimintatapasi ja olet ymmärtänyt miten ne vaikuttavat organisaatioosi ja johtamiisi ihmisiin, on sinulla vankka pohja valmiuksiesi kehittämiselle. Toisaalta saat tietoa siitä millaisia ihmisiä johdat. Analyysien avulla saat tietoa, millaisia johdettavasi ovat yksilöinä ja ryhmänä. Saat käytännön vinkkejä, miten esimerkiksi […]

Lisätiedot ja hakeminen

Itsensä johtamisen valmennus

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Itsensä johtamiseen panostamalla lisäät työmotivaatiotasi ja saavutat asettamasi tavoitteet. Valmennus lisää itsetuntemustasi ja antaa eväitä itsesi parempaan johtamiseen. Valmennus antaa eväitä kehittää ajankäyttöä, vuorovaikutusta ja muita itsensä johtamisen osa-alueita. Valmennuksessa syvennät ymmärrystäsi omista vahvuuksistasi ja toimintatavoistasi sekä niiden kehittämistarpeesta. Asetat henkilökohtaiset tavoitteet sekä työlle että omalle hyvinvoinnille sekä kehität vuorovaikutus- ja priorisointitaitoja. Valmennus vahvistaa kokonaisvaltaista […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kehity vahvuuksilla™- ryhmävalmennus

223,2

Sovitaan erikseen

Haluatko vahvistaa hyvinvointiasi sekä lisätä kokemaasi työn imua ja työniloa? Toivotko voimavarojen vahvistamista tai sparrausta muutoksessa toimimiseen? Kehity vahvuuksilla™ -valmennuksessa tarkastellaan ohjatusti näitä teemoja. Valmennuksessa käydään läpi seuraavia asioita: luontaiset vahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet sekä arvot ja resurssit. Valmennuksessa opit tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan vahvuuksiasi. Saat ymmärrystä ja uusia näkökulmia sekä […]

Lisätiedot ja hakeminen

Organisaatiokulttuuria kehittämään

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Tässä laajassa ja kokonaisvaltaisessa valmennuksessa keskitymme tutkimaan ja edistämään organisaationne kokonaisvaltaista hyvinvointia, vahvuuksia ja voimavaroja. Valmennuksen teemoja ovat mm.; myönteisyys (tunteet työelämässä, tunneäly), uppoutuminen (vahvuudet, työn imu), ihmissuhteet (työyhteisötaidot ja vuorovaikutus), merkityksellisyys, aikaansaaminen (motivaatio, aikaansaaminen ja resilienssi) sekä elinvoimaisuus (hyvinvointi ja palautuminen). Valmennuksessa opit arvioimaan ja johtamaan pitkäjänteisesti organisaatiosi ilmapiiriä sekä johtamis- ja vuorovaikutuskulttuuria. Perehdyt […]

Lisätiedot ja hakeminen

Projektin menestyksekäs läpivienti – tuloksellinen projektijohtaminen

Pyydä tarjous

Hybriditoteutus

Onnistuneen projektin toteutus on ennen kaikkea yhteistyötä. Siksi on tärkeää että jokainen projektiin osallistuva ymmärtää oman roolinsa projektissa ja samalla myös muiden roolit. Tämän koulutuksen jälkeen projektisi ovat ketterämpiä ja huolellisemmin suunniteltuja. Saat perusvalmiudet projektipäällikön tehtävään. Koulutuksessa käydään läpi seuraavia asioita: projektiorganisaation osallistaminen ja sitouttaminen, projektiviestintä ja -dokumentointi, projektin johtaminen, etenemisen seuranta ja raportointi, muutosten […]

Lisätiedot ja hakeminen

Projektisuunnitelma – tuloksellinen projektijohtaminen

Pyydä tarjous

Hybriditoteutus

Onnistuneen projektin toteuttaminen lähtee hyvästä projektisuunnitelmasta. Tämän koulutuksen jälkeen projektisi ovat ketterämpiä ja huolellisemmin suunniteltuja. Saat eväitä onnistuneen projektitoiminnan näkökulmasta sekä ihmisten- että asioiden johtamiseen. Koulutuksessa käydään läpi seuraavia asioita: projektin suunnittelu ja käynnistäminen, projekti-idean määrittäminen, lähtötilanteen selvittäminen, tavoitteiden asetanta ja mittarit, projektin resursointi, budjetointi ja aikataulutus, projektiorganisaation rakentaminen, sidosryhmien määrittely, riskien tunnistaminen sekä projektisuunnitelman […]

Lisätiedot ja hakeminen

Strateginen ennakointi ja tulevaisuudentutkimus liiketoiminnan tukena

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Strategisen ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen kautta valmennamme yrittäjiä ja liiketoiminnan kehittäjiä kohtaamaan epävarman tulevaisuuden luottavaisesti. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: tulevaisuuden tutkimusmenetelmät, strateginen ennakointi sekä miten arvot ohjaavat ennakointia. Opit koulutuksessa mitä strateginen ennakointi on ja miten sen menetelmin voit hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Opit myös osallistavia tapoja edistää tulevaisuusajattelua päätöksenteon tukena sekä muutoskykyä. Valmennus perehdyttää sinut […]

Lisätiedot ja hakeminen

Teollisuus 4.0 mahdollisuudet -työpaja

Forssan ammatti-instituutti

Mikä on teollisuus 4.0 ja mitä hyötyä siitä voisi olla yrityksellenne? Teollisuus 4.0 on yrityksille menestyksen avain ja se mahdollistaa yrityksen nopeankin kasvamisen, kun käyttöön valjastetaan oikeat digitaaliset työvälineet, kuten robotit, anturiteknologia, sähköiset toimintaympäristöt ja tehokas datan hyödyntäminen. Työpajassa käsitellään mm. seuraavia teemoja: robotit anturit viestintä oivalla ja koe mahdollisuuksia 4.0 -ympäristössä Työpajan aikana opit […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tiedolla johtaminen käyttöön – Datan ja infografiikka tutuksi

Sovittavissa

Datan hyödyntämisen työkalupakki pitää sisällään yrityksesi tiedon visualisointia sekä mihin ja miten sitä voidaan liiketoiminnan kehittämisessä hyödyntää. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: mitä data on, mistä sitä syntyy ja miltä se näyttää? datan kerääminen: mikä oleellista ja miten ne virtaavat keskenään? visualisoinnin ja raportoinnin työvälineitä tiedolla johtaminen Valmennuksessa opit tai saat kertauksen siitä mitä data […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tuloksellinen projektijohtaminen -valmennus

Pyydä tarjous

Hybriditoteutus

Mistä on onnistunut projekti tehty? Hyvästä suunnittelusta, yhteistyöstä ja mitattavista tavoitteista. Tässä valmennuksessa opit tunnistamaan onnistuneen projektijohtamisen perusteet. Saat hyvän kokonaiskuvan systemaattisen projektityöskentelyn menetelmistä ja hyödyistä. Valmennus selventää projektissa toimivien ihmisten roolia, valtaa ja vastuita ja antaa eväitä onnistuneen projektin johtamiseen. Valmennuksessa opit toteuttamaan projektin laadukkaasti, ja menestys perustuu projektin etukäteissuunnitteluun, johtamiseen ja ohjaamiseen. Valmennus […]

Lisätiedot ja hakeminen

Työyhteisön pelisäännöt -työpaja

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Työpajassa tarkastellaan fasilitoidusti työyhteisölle tärkeitä asioita ja muotoillaan niistä sopivat toimintaa tukevat konkreettiset pelisäännöt, joiden noudattamista voidaan myös seurata. Yhtenäiset, yhdessä sovitut pelisäännöt ovat osa organisaation toimintakulttuuria ja luovat mielikuvaa myös ulospäin. Yhteisten pelisääntöjen luominen edistää tavoitteiden mukaista tekemistä ja yhteistyön sujumista. Yhdessä luodut ja yhteiset pelisäännöt auttavat ottamaan asioita puheeksi ja puuttumaan ongelmiin niiden […]

Lisätiedot ja hakeminen

Työyhteisötaito -ryhmävalmennus

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Työyhteisötaitoja lisäämällä parannatte työilmapiiriänne ja teette arjen työskentelystä sujuvampaa. Työyhteisötaito-valmennuksessa ennaltaehkäistään työyhteisöjen sisäisiä ongelmia sujuvoitetaan yhteistyötä tuetaan muutostilanteista selviytymistä autetaan uusia tiimejä löytämään tehokkaan ryhmätyöskentelyn tapoja. Työyhteisötaito-valmennuksen tavoitteena on lisätä henkilöstönne hyvinvointia, ennaltaehkäistä heidän työssä uupumistaan sekä auttaa selviytymään kriisitilanteissa. Työyhteisön jäsenenä ja esihenkilönä saat valmiuksia vaikeidenkin asioiden käsittelyyn ennen tilanteiden kärjistymistä. Tiedon ja ymmärryksen […]

Lisätiedot ja hakeminen

Vastuullisuusviestintä

90€

Sovittavissa

Tunnistatko minkälainen on yrityksesi vastuullinen brändi taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta? Valmennuksen kuluessa hyppäät vastuullisuusviestinnän matkaan ja opit tunnistamaan tekoja, jotka jäävät tuottamaan näkyvää vastuullisuutta. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: ympäristön vastuullisuusmerkit ja niiden merkitys, ekologisuus, taloudellisuus ja sosiaalisuus kestävyyden näkökulmasta, vastuullisuus strategiassa sekä matka nykytilan arvioimisesta tunnistamisen kautta tavoitteisiin ja vastuisiin. Valmennuksen aikana tutustut […]

Lisätiedot ja hakeminen

VOIMAKEHÄ® -yksilöohjaus

250€

Sovittavissa

VOIMAKEHÄ®- yksilöohjaus on työkalu, jonka avulla tunnistat omia vahvuuksiasi ja opit hyödyntämään niitä. VOIMAKEHÄ® – ohjauksessa löydät omat vahvuutesi. VOIMAKEHÄ® -ohjaus on tutkimusperustainen ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit. Kun voit hyödyntää […]

Lisätiedot ja hakeminen

WOPI-koulutus

220€

Sovittavissa

Tässä koulutuksessa opit hyödyntämään WOPI -toimintatyylianalyysia toimintanne ohjurina. Motivaatio tarkoittaa jonkin haluamista ja motiivi on halu toimia jollakin tavoin. Työelämässä motiivi kiteytyy kysymykseksi, mitä yksilö haluaa työssään tehdä ja miten toimia. Oletko itsenäinen esiintyjä, johtaja-vaikuttaja tai yhteistyökumppani työtehtävässäsi? Oletko toteuttaja vai uudistaja suunnittelussasi? Oletko parhaimmillasi vakaassa vai vaihtelua tarjoavassa työympäristössä? WOPI-analyysi (Work personality Inventory) -toimintatyylianalyysi […]

Lisätiedot ja hakeminen