HR ja johtaminen

Työyhteisötaito -ryhmävalmennus

Työyhteisötaitoja lisäämällä parannatte työilmapiiriänne ja teette arjen työskentelystä sujuvampaa.

Työyhteisötaito-valmennuksessa

  • ennaltaehkäistään työyhteisöjen sisäisiä ongelmia
  • sujuvoitetaan yhteistyötä
  • tuetaan muutostilanteista selviytymistä
  • autetaan uusia tiimejä löytämään tehokkaan ryhmätyöskentelyn tapoja.

Työyhteisötaito-valmennuksen tavoitteena on lisätä henkilöstönne hyvinvointia, ennaltaehkäistä heidän työssä uupumistaan sekä auttaa selviytymään kriisitilanteissa.

Työyhteisön jäsenenä ja esihenkilönä saat valmiuksia vaikeidenkin asioiden käsittelyyn ennen tilanteiden kärjistymistä. Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen auttaa sinua toimimaan taidokkaammin ryhmäviestintätilanteissa. Työyhteisötaitojen lisääntyminen parantaa työilmapiiriä ja tekee arjen työskentelystä sujuvampaa. Valmennukseen voidaan yhdistää erilaisia analyysejä tai pelisääntötyöpaja.

Työyhteisötaidot-valmennuksen sisältö räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi erilaisuutta voimavarana, erilaisten vuorovaikutus- ja reagointitapojen ymmärtämistä, palautteen antamista ja vastaanottamista, ristiriitatilanteiden käsittelemistä, puheeksi ottamista tai vaikkapa erilaisia motivaatiotekijöitä.

Kenelle?

Työyhteisötaidot -valmennus sopii kaikille yrityksille alasta riippumatta. Valmennuskokonaisuus soveltuu erityyppisille työyhteisöille yhteistyön kehittämiseen, muutoksen hallintaan, sisäisten ristiriitojen ja kriisien käsittelyyn sekä uusien tiimien muodostamisvaihe.

Sisältö

Työyhteisötaito -valmennukset voidaan toteuttaa lyhytvalmennuksina esimerkiksi tyhy-päivien yhteydessä tai pitkäkestoisina, prosessimaisina valmennuspolkuina. Menetelminä käytämme mm. ryhmätoiminnan reflektiota ja aktivoivia keskusteluja.