Sosiaali ja terveys

Sote-alan ammattilaisille.

Koulutukset

Aistihäiriöt ja käyttäytyminen

58€

verkko

Koulutuksesta saat tieto aistihäiriöistä ja niiden ilmenemismuodoista sekä vaikutuksesta ihmisen käyttäytymiseen. Koulutuksesta saat mukaasi käytännön vinkkejä, joita voit hyödyntää työssäsi.

Lisätiedot ja hakeminen

Ensiapu perusteet, 4h

80€

Faktia Oy

Ensiavun perusteet 4 h koulutuksessa saat tietoa ja taitoa, miten toimia ensiapua vaativissa tilanteissa tai, kun on äkillinen henkeä uhkaava tilanne. Koulutuksessa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Ensiapu perusteet, 8h

120€

Faktia Oy

Ensiavun perusteet 8 h koulutuksessa saat tietoa ja taitoa, miten toimia ensiapua vaativissa tilanteissa tai, kun on äkillinen henkeä uhkaava tilanne. Koulutuksessa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kotihoitotyön ergonomia

160€

Sovittavissa

Opi turvalliset ja ergonomiset työtavat, jotka kotihoitotyössä tukevat kotihoidon ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa hyvinvointia. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: Koulutuksessa opit työskentelemään […]

Lisätiedot ja hakeminen

Muistisairaan kohtaaminen

72€

Verkossa

Arjen työvälineitä muistisairaan asiakkaan ymmärtämiseen ja kohtaamiseen. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: haasteellisen muistisairaan käyttäytymisen ymmärtäminen, vuorovaikutus muistisairaan ihmisen kohtaamisessa, kosketuksen, läsnäolon […]

Lisätiedot ja hakeminen

Sote-puhtausosaaminen

180€

Faktia Oy

Koulutuksessa keskitytään hygienianäkökulmaan, siihen, miten puhtauspalvelujen työntekijä voi omalla työllään edistää infektioiden torjuntaa. Koulutus soveltuu alalla työskenteleville, hygieniavastaaville ja kaikille asiasta kiinnostuneille. joilla on jonkin verran puhtausalan tietämystä.

Lisätiedot ja hakeminen

SPR Hätäensiapu 8t®

100€

Faktia Oy

SPR Hätäensiapukurssin (8 h) tarkoitus on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistaidot, jotka jokaisella tulisi ehdottomasti olla. SPR Hätäensiapukoulutuksella saa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tukiviittomat käyttöön

80 €

Faktia Oy

Tukiviittomat ovat puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatiomenetelmä, joka perustuu viittomakielestä lainattuihin yksittäisiin viittomiin. Tukiviittomia käytettäessä lauseesta viitotaan avainsanat. Viittomat toimivat puheen ymmärtämisen ja kielellisen kehityksen tukena.

Lisätiedot ja hakeminen