Sosiaali ja terveys

Sote-alan ammattilaisille.

Koulutukset

Erityisruokavalio-osaaminen -verkkokoulutus

Verkossa

Päivitä erityisruokavaliotietosi ajan tasalle helposti verkossa. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: allergiat, intoleranssit sekä keliakia Koulutuksessa opit hyödyntämän ajantasaista tietoa erityisruokavalioista ja niiden vaikutuksesta terveyteen. Kenelle? Täydennyskoulutus sosiaali- ja terveys- ja kasvatusalan, puhdistus- ja palvelualan ja ravintola- ja cateringalan työntekijöille tai koulutusalalle aikoville.

Lisätiedot ja hakeminen

Itsensä johtamisen valmennus

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Itsensä johtamiseen panostamalla lisäät työmotivaatiotasi ja saavutat asettamasi tavoitteet. Valmennus lisää itsetuntemustasi ja antaa eväitä itsesi parempaan johtamiseen. Valmennus antaa eväitä kehittää ajankäyttöä, vuorovaikutusta ja muita itsensä johtamisen osa-alueita. Valmennuksessa syvennät ymmärrystäsi omista vahvuuksistasi ja toimintatavoistasi sekä niiden kehittämistarpeesta. Asetat henkilökohtaiset tavoitteet sekä työlle että omalle hyvinvoinnille sekä kehität vuorovaikutus- ja priorisointitaitoja. Valmennus vahvistaa kokonaisvaltaista […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kotihoitotyön ergonomia

160€

Sovittavissa

Opi turvalliset ja ergonomiset työtavat, jotka kotihoitotyössä tukevat kotihoidon ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa hyvinvointia. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: fyysinen kuormitus ja ergomiset työskentelytaidot potilaan turvallinen siirto ja nosto hoitajien ja kodin apuvälineet, saatavuus ja niiden käyttö   asiakkaan kodin esteettömyyden toteuttaminen  Koulutuksessa opit työskentelemään asiakkaan kotona erilaisia apuvälineitä käyttäen. Opit uusia nostotekniikoita ja harjaannut niiden […]

Lisätiedot ja hakeminen

Muistisairaan kohtaaminen

72€

Verkossa

Arjen työvälineitä muistisairaan asiakkaan ymmärtämiseen ja kohtaamiseen. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: haasteellisen muistisairaan käyttäytymisen ymmärtäminen, vuorovaikutus muistisairaan ihmisen kohtaamisessa, kosketuksen, läsnäolon ja validoivan lähestymisen merkitys sekä haasteelliset tilanteet ja keinot niiden ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa saat tietoa, ymmärrystä ja käytännön työvälineitä omaan työhösi muistisairaan ihmisen ja heidän omaistensa kohtaamiseen. Koulutuksesta saat osallistumistodistuksen. Opit ymmärtämään muistisairaan ihmisen […]

Lisätiedot ja hakeminen

Ravitsemusosaaminen -verkkokoulutus

Verkossa

Haluaisitko päivittää tietosi vastaamaan tämän päivän ravitsemussuosituksia tai haluaisit työskennellä terveellisen ruoan parissa? Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: energiaravintoaineet ja suojaravintoaineet suomalaiset ravitsemussuositukset, vitamiinit ja kivennäisaineet, kohderyhmien ravitsemussuositukset, ruoansulatus sekä ravitsemuspassi Koulutuksessa perehdyt ihmisen ravitsemukseen, suomalaisiin ravitsemussuosituksiin ja eri kohderyhmien ruokailusuosituksiin. Saat siitä uusia ideoita sekä ajatuksia ja lisäät omaa osaamistasi. Kenelle? Täydennyskoulutus sosiaali- ja […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tukiviittomat käyttöön

80 €

25.10.2022

Forssan ammatti-instituutti

Ota tukiviittomat käyttöön arjen erilaisissa tilanteissa. Toiminnallisilla harjoituksilla opit helposti ja innostavasti käyttämään viittomia. Tukiviittomat ovat puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatiomenetelmä, joka perustuu viittomakielestä lainattuihin yksittäisiin viittomiin. Tukiviittomia käytettäessä lauseesta viitotaan avainsanat. Viittomat toimivat puheen ymmärtämisen ja kielellisen kehityksen tukena.

Lisätiedot ja hakeminen