Sosiaali ja terveys

Muistisairaan kohtaaminen

Arjen työvälineitä muistisairaan asiakkaan ymmärtämiseen ja kohtaamiseen.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • haasteellisen muistisairaan käyttäytymisen ymmärtäminen,
  • vuorovaikutus muistisairaan ihmisen kohtaamisessa,
  • kosketuksen, läsnäolon ja validoivan lähestymisen merkitys sekä
  • haasteelliset tilanteet ja keinot niiden ennaltaehkäisyyn.

Koulutuksessa saat tietoa, ymmärrystä ja käytännön työvälineitä omaan työhösi muistisairaan ihmisen ja heidän omaistensa kohtaamiseen. Koulutuksesta saat osallistumistodistuksen.

Opit ymmärtämään muistisairaan ihmisen käyttäytymistä ja sairauden aiheuttamia muutoksia muistisairaan ihmisen ja omaisten arjessa. Opit toimimaan muistisairaan asiakkaan kanssa ja saat varmuutta heidän kanssaan toimimisessa.

Kenelle?

Koulutus sopii kaikille muistisairaiden asiakkaiden kanssa toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista asiakaspalvelun ja kotipalvelun henkilöille.

Sisältö

Koulutuksessa teemoja käydään läpi käytännönläheisesti ja konkreettisesti esimerkkitilanteiden avulla.

Koulutus toteutetaan Teams-live -koulutuksena.