MAKSUTONTA KOULUTUSTA ELINTARVIKEALALLA TYÖSKENTELEVILLE

Mitä? Maksutonta koulutusta elintarvikealalla työskenteleville

Milloin? Koulutus käynnistyy 15.1.2024, mutta voit aloittaa milloin sinulle sopii ja edetä joustavasti oman aikataulun mukaisesti

Miten? Oppimisalustalla edetään opinnoissa omaan tahtiin. Mukana on myös live-luentoja/tapaamisia sekä jatkuvan oppimisen aikaista tukea. Kuljemme siis oppimisen matkaa yhdessä

Miksi? Koulutuksissa kehität itseäsi oman alan ammattilaisten kanssa. Saat käytännön vinkkejä ja ideoita sekä uusia ajatuksia tulevaisuuden työelämän muutoksiin

Voit suorittaa kaikki alla olevat osakokonaisuudet tai opintojen edetessä valita joustavasti sinua puhuttelevat aihealueet.

Koulutuksen mahdollistaa

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Lue lisää

Jokioisten Leipä

Työelämä on rakennemuutoksessa. Elintarvikealalla se näkyy muun muassa kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksena, pienten yritysten kilpailukyvyn heikkenemisenä ja markkinoiden globalisoitumisena. Lue, mitä Jokioisten Leivässä ajatellaan tulevaisuuden haasteista.

Lue lisää

Maksutonta koulutusta elintarvikealalla työskenteleville

Millaista ruokaa sinä söisit? – Innovaatioista kaupalliseen menestykseen

Tämä koulutuskokonaisuus avaa elintarvikealan ammattilaisille oven laaja-alaiseen osaamiseen. Koulutuksen myötä osallistujana saat ymmärryksen tuotekehitysprosessista, saat tietoa uusimmista teknologioista ja ymmärrät, miten elintarvikealalla tuotekehityksen keinoin vastataan vastuullisesti alan muutoksiin ja megatrendeihin.  

Koulutuksen käytännönläheiset harjoitukset, interaktiiviset virtuaaliset työpajat ja asiantuntijapuheenvuorot tarjoavat konkreettisia työkaluja ja näkökulmia, jotka vahvistavat osallistujien kykyä innovoida, nostaa elintarvikealan tuotteiden jalostusastetta ja monipuolistaa tuoteportfoliota. Näiden oppien avulla saat mahdollisuuden kokeilla uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja näin myös vastata asiakkaiden kasvaviin odotuksiin elintarvikkeiden suhteen (vastuullisuus, uudet elämykset, tarinat). 

Tämä koulutuskokonaisuus tarjoaa käytännönläheistä osaamista ja ymmärrystä tuotekehityksestä, jotka auttavat elintarvikealan ammattilaisia kehittämään liiketoimintaa, innovoimaan uusia tuotteita ja palveluita sekä vastaamaan alalla esiintyviin muutostarpeisiin. Koulutuksen avulla osallistujat voivat kasvattaa tuotekehitysosaamistaan, hyödyntää uusimpia teknologioita ja vahvistaa yritystensä kilpailukykyä. 

 

Lue lisää ja hae koulutukseen

MAKSUTONTA KOULUTUSTA ELINTARVIKEALALLA TYÖSKENTELEVILLE

Ruokaa vastuullisesti ja kestävästi – vastuullisuuden askeleista ekologisiin ratkaisuihin

Elintarvikkeissa korostuu nykyään entistä enemmän vastuullisuus ja kestävyys. Kokonaisvaltaisesta kestävyydestä oppiminen ja erityisesti ekologisen kestävyyden osa-alueiden integrointi elintarvikealan toimintaan auttavat yrityksiä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä viestimään vastuullisuusteoista läpinäkyvämmin. Samalla vastuullisuuden askeleet ja ekologiset ratkaisut edistävät yritysten mainetta ja auttavat säilyttämään ja houkuttelemaan asiakkaita, jotka arvostavat vastuullisuutta ja kestävää liiketoimintaa.

 

Lue lisää ja hae koulutukseen

Maksutonta koulutusta elintarvikealan ammattilaisille

Älyä ja automatiikkaa – Digitalisaatio elintarvikealalla

Automatisaation ja robotiikan käyttö elintarviketeollisuudessa tarjoaa merkittäviä etuja. Se mahdollistaa tuotantoprosessien tehostamisen ja virheiden vähentämisen, mikä johtaa kokonaisvaltaiseen tuottavuuden kasvuun. Automaatio parantaa myös tarkkuutta ja laatua, sillä koneet toistavat tehtävät virheettömästi ja säännönmukaisesti. 

Hyvä asiakaskokemus on kuin hyvin kirjoitettu tarina: se on saumaton, mukaansatempaava ja jättää positiivisen jäljen. Älykäs asiakaskokemus taas on kuin tarina, joka osaa ennakoida juuri ne käänteet, joista pidät, ennen kuin itse edes tiedät niitä haluavasi. Se on henkilökohtainen, nopea ja ennen kaikkea helppo asiakkaille. 

Lue lisää ja hae koulutukseen