Yrittäjyys

Yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville ammattilaisille.

Koulutukset

Itsensä johtamisen valmennus

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Itsensä johtamiseen panostamalla lisäät työmotivaatiotasi ja saavutat asettamasi tavoitteet. Valmennus lisää itsetuntemustasi ja antaa eväitä itsesi parempaan johtamiseen. Valmennus antaa eväitä kehittää ajankäyttöä, vuorovaikutusta ja muita itsensä johtamisen osa-alueita. Valmennuksessa syvennät ymmärrystäsi omista vahvuuksistasi ja toimintatavoistasi sekä niiden kehittämistarpeesta. Asetat henkilökohtaiset tavoitteet sekä työlle että omalle hyvinvoinnille sekä kehität vuorovaikutus- ja priorisointitaitoja. Valmennus vahvistaa kokonaisvaltaista […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kehity vahvuuksilla™- ryhmävalmennus

223,2

Sovitaan erikseen

Haluatko vahvistaa hyvinvointiasi sekä lisätä kokemaasi työn imua ja työniloa? Toivotko voimavarojen vahvistamista tai sparrausta muutoksessa toimimiseen? Kehity vahvuuksilla™ -valmennuksessa tarkastellaan ohjatusti näitä teemoja. Valmennuksessa käydään läpi seuraavia asioita: luontaiset vahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet sekä arvot ja resurssit. Valmennuksessa opit tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan vahvuuksiasi. Saat ymmärrystä ja uusia näkökulmia sekä […]

Lisätiedot ja hakeminen

Strateginen ennakointi ja tulevaisuudentutkimus liiketoiminnan tukena

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Strategisen ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen kautta valmennamme yrittäjiä ja liiketoiminnan kehittäjiä kohtaamaan epävarman tulevaisuuden luottavaisesti. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: tulevaisuuden tutkimusmenetelmät, strateginen ennakointi sekä miten arvot ohjaavat ennakointia. Opit koulutuksessa mitä strateginen ennakointi on ja miten sen menetelmin voit hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Opit myös osallistavia tapoja edistää tulevaisuusajattelua päätöksenteon tukena sekä muutoskykyä. Valmennus perehdyttää sinut […]

Lisätiedot ja hakeminen