Rekry ja ura

Kehity vahvuuksilla™- ryhmävalmennus

Haluatko vahvistaa hyvinvointiasi sekä lisätä kokemaasi työn imua ja työniloa? Toivotko voimavarojen vahvistamista tai sparrausta muutoksessa toimimiseen? Kehity vahvuuksilla™ -valmennuksessa tarkastellaan ohjatusti näitä teemoja.

Valmennuksessa käydään läpi seuraavia asioita:

  • luontaiset vahvuudet,
  • luontainen kyvykkyys,
  • taidot ja osaaminen,
  • kiinnostuksen kohteet sekä
  • arvot ja resurssit.


Valmennuksessa opit tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan vahvuuksiasi. Saat ymmärrystä ja uusia näkökulmia sekä toimivien ja innostavien että stressaavien toimintatapojesi tarkastelemiseen.  Vahvistat hyvinvointiasi. Valmennus tukee ja sparraa sinua myös työnhakuvalmiuksien kehittämisessä ja muutoksessa toimimisessa.

Voimakehätyöskentelyssä vahvuuksia tarkastellaan kuuden osa-alueen kautta. Kun ihminen voi hyödyntää vahvuuksiaan elämän eri osa-alueilta, hän kokee parasta mahdollista hyvinvointia ja innostumista. Jokainen osallistuja laatii valmennuksen aikana oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmansa.

Kenelle?

Kehity vahvuuksilla™- valmennus sopii kaikille. Valmennusta on mahdollista hyödyntää sekä uraohjauksessa, erilaisissa yksilöprosesseissa että vahvuuslähtöisessä kehittämisessä, joiden tavoitteena on oman työn ”tuunaaminen” ja oman toiminnan kehittäminen. Ryhmän minimikoko on 10 henkilöä.

Sisältö ja toteutus

Kehity vahvuuksilla™ valmennuksessa hyödynnetään Voimakehää® oman työn ja uran kehittämisessä. Ohjatussa työskentelyssä hyödynnetään henkilökohtaista portfoliota, joka voi olla paperinen tai sähköinen.