Lupa- ja korttikoulutukset

Ammattilaisille, joilta vaaditaan ammattipätevyyksiä tai lupakortteja.

Koulutukset

Alkoholilainsäädännön koulutus ja testi

120€

Forssan ammatti-instituutti

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia asioita: Koulutus valmentaa sinut anniskelupassiin vaadittavan alkoholilainsäädäntöön ja testin suorittamiseen. Voit tutustua oppimateriaaliin jo etukäteen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran verkkosivulla. Anniskelupaikan vastaavana hoitajana toimiminen edellyttää anniskelupassia. Anniskelupassi on todistus siitä, että tiedät riittävästi anniskeluun liittyvästä lainsäädännöstä. Testi perustuu alkoholilainsäädäntöön vastaavan hoitajan ja tämän sijaisen ammatillisista edellytyksistä (Alkoholilaki […]

Lisätiedot ja hakeminen

Alkoholilainsäädännön testi

60€

Forssan ammatti-instituutti

Anniskelupaikan vastaavana hoitajana tai vastaavan hoitajan sijaisena toimiminen edellyttää, että sinulla on voimassa oleva anniskelupassi. Suorittamalla anniskelupassitestin hyväksytysti saat virallisen, toistaiseksi voimassa olevan anniskelupassin, jolla osoitat hallitsevasi alkoholilainsäädännön. Testi perustuu alkoholilainsäädäntöön vastaavan hoitajan ja tämän sijaisen ammatillisista edellytyksistä (Alkoholilaki on 1102/2017 ja STM:n asetus 158/2018). Kysymykset perustuvat Valviran materiaaliin Alkoholijuomien anniskelu 20/ 2018. HUOM! Testiin […]

Lisätiedot ja hakeminen

Elintarvikehygieniakoulutus ja testi

120€

Forssan ammatti-instituutti

Suorittamalla tämän koulutuksen ja testin saat monella työpaikalla tarvittavan hygieniapassin. Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia asioita: Elintarvikkeiden kanssa työskentelevänä opit riittävät tiedot hygieniasta ja siihen kiinteästi liittyvistä aiheista. Kenelle? Kaikille elintarvikkeiden kanssa työskenteleville. Sisältö Elintarvikehygienian osaaminen mitataan koulutuksen päätteeksi järjestettävällä hygieniaosaamistestillä. Testi alkaa klo 15.00. Testin läpäisseet saavat Ruokaviraston myöntämän hygieniaosaamistodistuksen ja −kortin. Opiskele etukäteen […]

Lisätiedot ja hakeminen

Elintarvikehygieniatesti

60€

Forssan ammatti-instituutti

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa työskentelevien henkilöiden tulee omata riittävät tiedot hygieniasta ja siihen kiinteästi liittyvistä aiheista. Opiskele etukäteen Lupa kokata-oppilasmateriaali Tarvittaessa selkosuomenkielisen opiskelumateriaalin saa Erja Sippo, erja.sippo@lhkk.fi HUOM!Testiin tulijan henkilöllisyys tarkistetaan, joten ota virallinen henkilöllisyystodistus mukaan! Testitilaisuuden hinta on 60€. Mikäli et pääse testistä ensimmäisellä kerralla läpi, voit uusia testin kerran maksutta. Tämän jälkeen testin uusimisesta […]

Lisätiedot ja hakeminen

Hätäensiapu

100€

Forssan ammatti-instituutti

Hätäensiapukurssin (8 h.) tarkoitus on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistaidot, jotka jokaisella tulisi ehdottomasti olla. Hätäensiapukoulutuksella saa myös päivitettyä uudelleen voimassa olevan EA1-kortin. Ota kortti mukaan koulutukseen! Kurssin sisältö Koulutukseen otetaan 15 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Kustannukset opiskelijalle Koulutuksen hinta 100€, sisältää mobiilikortin ja SPR pätevyysrekisteröinnin (sis. alv). Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on tarpeeksi. […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Ammattikuljettajan ensiavun perusteet

118,50

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän ja SPR-mobiilikortin. Koulutuksessa käydään läpi ammattikuljettajan ensiavun perusteet: auttamistilanne, hätäensiapu sekä ammattikuljettajan tapaturmien ennaltaehkäisy. Ammattikuljettajan ensiavun perusteet tarjoaa sinulle ammattiliikenteen kuljettajille suunnitellun hätäensiavun perustiedot ja -taidot. Koulutus huomioi erityisesti ammattiliikenteen riski- ja onnettomuustilanteet sekä kuljettajan oman terveyden ja turvallisuuden ammattiliikenteen näkökulmasta. Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi kuljettajalla pitää […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Ammattikuljettajan työhyvinvointi

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän. Koulutuksessa käydään läpi mm.: ammattikuljettajan työhyvinvointi, turvallinen työskentely, työkyvyn ylläpito sekä liikuntatottumukset. Työhyvinvointipäivässä saat valmiuksia oman työhyvinvointisi parantamiseksi. Kuljettajana tiedostat omien elintapojesi merkityksen osana hyvää työkykyä sekä saat virikkeitä monipuolisempiin liikuntatottumuksiin. Kuljettajana tiedostat ammattikuljettajan työhön liittyviä terveydellisiä kuormitustekijöitä ja ymmärrät turvallisen työskentelyn merkityksen työhyvinvointisi kannalta. […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Kuormansidonta

155€

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän. Koulutuksessa käydään läpi mm.: kuormasidonta, turvallisuussäännöt sekä työtapaturmien ennaltaehkäisy. Opit kuormaamaan ajoneuvon turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti, tutustut tavarankuljetusta koskevaan säännöstöön ja tiedostat liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän. Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi kuljettajalla pitää olla voimassa vähintään viisi jatkokoulutuspäivää ja ne […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Trukkikortti

155€

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän sekä trukkikortin. Koulutuksessa käydään läpi kuljettajan vaatimukset ja vastuu trukin vakaus ja nostokyky trukkityypit, tarkastukset ja suojarakenteet trukin oikea käyttö ja tapaturmat työturvallisuus trukilla työskenneltäessä trukilla ajaminen, taakan käsittely ja hyllyttäminen Trukkikoulutuksen tavoitteena on antaa sinulle tarvittavat tiedot ja taidot, että osaat kuljettaa trukkia turvallisesti, […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Ennakoiva ajo

155€

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän. Koulutuksessa käydään läpi mm.: riskien tiedostaminen, vaaratilanteiden ennakointi ja välttäminen, johdanto ja raskaan liikenteen onnettomuudet, toiminta vaaratilanteessa, tilastoja ja esimerkkejä raskaan liikenteen onnettomuuksista, onnettomuuden seurausten minimointi sekä ryhmätyö esimerkkionnettomuudesta. Koulutus kehittää raskaan liikenteen kuljettajien valmiuksia ennakoida liikenteen riskitekijöitä, välttää vaaratilanteisiin joutumista sekä opettaa oikeaa toimintaa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Sähkötyöturvallisuus SFS 6002

130€

Forssan ammatti-instituutti

Standardin SFS 6002 mukaan yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on lakisääteinen kaikille sähköalan töitä tekeville mukaan luettuna työnjohto-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Sähkötyöturvallisuuskoulutus suositellaan annettavaksi soveltuvin osin myös muille ammattiryhmille, jotka joutuvat työskentelemään sähkölaitteiston tai suurjännitelinjan läheisyydessä esimerkiksi rakennustöiden, nostojen, kuljetusten tai metsätöiden yhteydessä. Kuvaus Koulutuksen kesto on 8 h. Sähköturvallisuus SFS6002 -koulutuksen aikana käydään läpi […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tulityökorttikoulutus

120€

Forssan ammatti-instituutti

Tulitöiden tekijöille sekä tulitöiden valvonta- ja vartiointihenkilöstölle tarkoitetussa tulitöiden turvallisuuskoulutuksessa perehdytään tulitöiden vaaroihin, tulitöiden turvalliseen tekemiseen sekä eri toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin. Käytännönläheisessä koulutuksessa harjoitellaan mm. turvatoimenpiteiden tekemistä ja alkusammutusta. Koulutuksen päätteeksi suoritetaan tulitöiden turvallisuustutkinto, joka oikeuttaa tulityökorttiin. Tulityökortti on henkilökohtainen ja se vaaditaan kaikilta, jotka tekevät tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla. Kortti on voimassa 5 vuotta […]

Lisätiedot ja hakeminen

Työhyvinvointikorttikoulutus

160€

Sovittavissa

Työhyvinvoinnin kehittäminen auttaa organisaatiota menestymään, pidentää työuria ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti. Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat: Koulutuksella saat alkuun työhyvinvoinnin kehittämistyön omalla työpaikallasi. Koulutus vahvistaa käsitystäsi työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteistyötä. Koulutuspäivän aineistot, keskustelut ja ryhmätehtävät auttavat työstämään kehittämiskohteita koulutuksen jälkeen. […]

Lisätiedot ja hakeminen

Työturvallisuuskorttikoulutus

120€

Forssan ammatti-instituutti

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Useat tilaajat edellyttävät urakoitsijoiden ja alihankkijoiden henkilökunnalta suoritettua ja voimassaolevaa työturvallisuuskorttia. Työturvallisuuskortin suorittaminen osoittaa, että sen sinulla on perustiedot yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta ja yleisistä vaaroista sekä tiedot työturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja hyvistä käytännöistä. Se on myös hyvä pohja työpaikoilla tapahtuvalle perehdyttämiselle. Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat […]

Lisätiedot ja hakeminen