Lupa- ja korttikoulutukset

Ammattilaisille, joilta vaaditaan ammattipätevyyksiä tai lupakortteja.

Koulutukset

Alkoholilainsäädännön koulutus ja testi

120€

Forssan ammatti-instituutti

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia asioita: keskeiset anniskelua koskevat säädökset ja määräykset sekä vaadittava alkoholilainsäädäntö testin suorittamiseen. Koulutus valmentaa sinut anniskelupassiin vaadittavan alkoholilainsäädäntöön ja testin suorittamiseen. Voit tutustua oppimateriaaliin jo etukäteen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran verkkosivulla. Anniskelupaikan vastaavana hoitajana toimiminen edellyttää anniskelupassia. Anniskelupassi on todistus siitä, että tiedät riittävästi anniskeluun liittyvästä lainsäädännöstä. […]

Lisätiedot ja hakeminen

Ekoneuvoja

Haluaisitko lisätä osaamistasi jäte- ja kierrätysneuvonnasta ja materiaalitehokkuudesta? Koulutuksessa käydään läpi jätehuollon lainsäädäntö ja viranomaismääräykset, jäte- ja kierrätysneuvonta sekä jätehuollon ja kierrätyksen ympäristövaikutusten arvioiminen. Kierrätys ja materiaalitehokkuus on arkipäivää useimmissa yrityksissä. Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin näistä ja voit hyödyntää osaamistasi työelämässä. Koulutuksessa omaksut jätehierarkian ja kiertotalouden käsitteet, tunnistat jätejakeet ja niiden kierrättämisen sekä perehdyt asiakaslähtöiseen […]

Lisätiedot ja hakeminen

Elintarvikehygieniakoulutus ja testi

120€

Forssan ammatti-instituutti

Suorittamalla tämän koulutuksen ja testin saat monella työpaikalla tarvittavan hygieniapassin. Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia asioita: elintarvikehygienian perusteet, henkilökohtainen hygienia, lainsäädäntö, hygieeniset työskentelytavat kuten puhtaanapito, mikrobiologian perusteet, omavalvonta ja oiva sekä ruokamyrkytykset. Elintarvikkeiden kanssa työskentelevänä opit riittävät tiedot hygieniasta ja siihen kiinteästi liittyvistä aiheista. Kenelle? Kaikille elintarvikkeiden kanssa työskenteleville. Sisältö Elintarvikehygienian osaaminen mitataan koulutuksen päätteeksi […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kotihoitotyön ergonomia

160€

Sovittavissa

Opi turvalliset ja ergonomiset työtavat, jotka kotihoitotyössä tukevat kotihoidon ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa hyvinvointia. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: fyysinen kuormitus ja ergomiset työskentelytaidot potilaan turvallinen siirto ja nosto hoitajien ja kodin apuvälineet, saatavuus ja niiden käyttö   asiakkaan kodin esteettömyyden toteuttaminen  Koulutuksessa opit työskentelemään asiakkaan kotona erilaisia apuvälineitä käyttäen. Opit uusia nostotekniikoita ja harjaannut niiden […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Ammattikuljettajan ensiavun perusteet

118,50

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän ja SPR-mobiilikortin. Koulutuksessa käydään läpi ammattikuljettajan ensiavun perusteet: auttamistilanne, hätäensiapu sekä ammattikuljettajan tapaturmien ennaltaehkäisy. Ammattikuljettajan ensiavun perusteet tarjoaa sinulle ammattiliikenteen kuljettajille suunnitellun hätäensiavun perustiedot ja -taidot. Koulutus huomioi erityisesti ammattiliikenteen riski- ja onnettomuustilanteet sekä kuljettajan oman terveyden ja turvallisuuden ammattiliikenteen näkökulmasta. Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi kuljettajalla pitää […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Ammattikuljettajan työhyvinvointi

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän. Koulutuksessa käydään läpi mm.: ammattikuljettajan työhyvinvointi, turvallinen työskentely, työkyvyn ylläpito sekä liikuntatottumukset. Työhyvinvointipäivässä saat valmiuksia oman työhyvinvointisi parantamiseksi. Kuljettajana tiedostat omien elintapojesi merkityksen osana hyvää työkykyä sekä saat virikkeitä monipuolisempiin liikuntatottumuksiin. Kuljettajana tiedostat ammattikuljettajan työhön liittyviä terveydellisiä kuormitustekijöitä ja ymmärrät turvallisen työskentelyn merkityksen työhyvinvointisi kannalta. […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Kuormansidonta

155€

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän. Koulutuksessa käydään läpi mm.: kuormasidonta, turvallisuussäännöt sekä työtapaturmien ennaltaehkäisy. Opit kuormaamaan ajoneuvon turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti, tutustut tavarankuljetusta koskevaan säännöstöön ja tiedostat liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän. Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi kuljettajalla pitää olla voimassa vähintään viisi jatkokoulutuspäivää ja ne […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Trukkikortti

155€

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän sekä trukkikortin. Koulutuksessa käydään läpi kuljettajan vaatimukset ja vastuu trukin vakaus ja nostokyky trukkityypit, tarkastukset ja suojarakenteet trukin oikea käyttö ja tapaturmat työturvallisuus trukilla työskenneltäessä trukilla ajaminen, taakan käsittely ja hyllyttäminen Trukkikoulutuksen tavoitteena on antaa sinulle tarvittavat tiedot ja taidot, että osaat kuljettaa trukkia turvallisesti, […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Ennakoiva ajo

155€

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän. Koulutuksessa käydään läpi mm.: riskien tiedostaminen, vaaratilanteiden ennakointi ja välttäminen, johdanto ja raskaan liikenteen onnettomuudet, toiminta vaaratilanteessa, tilastoja ja esimerkkejä raskaan liikenteen onnettomuuksista, onnettomuuden seurausten minimointi sekä ryhmätyö esimerkkionnettomuudesta. Koulutus kehittää raskaan liikenteen kuljettajien valmiuksia ennakoida liikenteen riskitekijöitä, välttää vaaratilanteisiin joutumista sekä opettaa oikeaa toimintaa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Työhyvinvointikorttikoulutus

160€

Sovittavissa

Työhyvinvoinnin kehittäminen auttaa organisaatiota menestymään, pidentää työuria ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti. Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat: mistä työhyvinvointi rakentuu? mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on? miten johtamisella ja työyhteisön keinoin parannetaan työhyvinvointia? miten hallitaan kuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä? miten osaaminen ja ammattitaito […]

Lisätiedot ja hakeminen

Työturvallisuuskorttikoulutus

120€

Forssan ammatti-instituutti

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat: yhteinen työpaikka, yhteinen turvallisuus, perehdyttäminen sekä yhteinen turvallinen työpäivä: vaarojen ja kuormittavuuden tunnistaminen. Monet työnantajat vaativat työturvallisuuskorttia. Tämä koulutus antaa perustiedot työsuojelusta ja työmaan työturvallisuusasioista. Työturvallisuuskortin suorittamalla osoitat, että sinulla on perustiedot yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta ja yleisistä vaaroista sekä tiedot […]

Lisätiedot ja hakeminen