Lupa- ja korttikoulutukset

Ammattilaisille, joilta vaaditaan ammattipätevyyksiä tai lupakortteja.

Koulutukset

Alkoholilainsäädännön koulutus ja testi

120€

Faktia Oy

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia asioita: Koulutus valmentaa sinut anniskelupassiin vaadittavan alkoholilainsäädäntöön ja testin suorittamiseen. Voit tutustua oppimateriaaliin jo etukäteen sosiaali- ja […]

Lisätiedot ja hakeminen

Alkoholilainsäädännön testi

60€

Faktia Oy

Anniskelupaikan vastaavana hoitajana tai vastaavan hoitajan sijaisena toimiminen edellyttää, että sinulla on voimassa oleva anniskelupassi. Suorittamalla anniskelupassitestin hyväksytysti saat virallisen, toistaiseksi voimassa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Elintarvikehygieniakoulutus ja testi

120€

Faktia Oy

Suorittamalla tämän koulutuksen ja testin saat monella työpaikalla tarvittavan hygieniapassin. Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia asioita: Elintarvikkeiden kanssa työskentelevänä opit riittävät tiedot […]

Lisätiedot ja hakeminen

Elintarvikehygieniatesti

60€

Faktia Oy

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa työskentelevien henkilöiden tulee omata riittävät tiedot hygieniasta ja siihen kiinteästi liittyvistä aiheista. Opiskele etukäteen Lupa kokata-oppilasmateriaali Tarvittaessa selkosuomenkielisen opiskelumateriaalin […]

Lisätiedot ja hakeminen

Ensiapu perusteet, 4h

80€

Faktia Oy

Ensiavun perusteet 4 h koulutuksessa saat tietoa ja taitoa, miten toimia ensiapua vaativissa tilanteissa tai, kun on äkillinen henkeä uhkaava tilanne. Koulutuksessa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Ensiapu perusteet, 8h

120€

Faktia Oy

Ensiavun perusteet 8 h koulutuksessa saat tietoa ja taitoa, miten toimia ensiapua vaativissa tilanteissa tai, kun on äkillinen henkeä uhkaava tilanne. Koulutuksessa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Ammattikuljettajan ensiavun perusteet

118,50

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän ja SPR-mobiilikortin. Koulutuksessa käydään läpi ammattikuljettajan ensiavun perusteet: auttamistilanne, hätäensiapu sekä ammattikuljettajan […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Ammattikuljettajan työhyvinvointi

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän. Koulutuksessa käydään läpi mm.: ammattikuljettajan työhyvinvointi, turvallinen työskentely, työkyvyn ylläpito sekä liikuntatottumukset. […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Kuormansidonta

155€

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän. Koulutuksessa käydään läpi mm.: Opit kuormaamaan ajoneuvon turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Trukkikortti

155€

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän sekä trukkikortin. Koulutuksessa käydään läpi kuljettajan vaatimukset ja vastuu trukin vakaus ja […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutus: Ennakoiva ajo

155€

Sovittavissa

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisella jatkokoulutuksella. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän. Koulutuksessa käydään läpi mm.: riskien tiedostaminen, vaaratilanteiden ennakointi ja välttäminen, johdanto ja […]

Lisätiedot ja hakeminen

Sote-puhtausosaaminen

180€

Faktia Oy

Koulutuksessa keskitytään hygienianäkökulmaan, siihen, miten puhtauspalvelujen työntekijä voi omalla työllään edistää infektioiden torjuntaa. Koulutus soveltuu alalla työskenteleville, hygieniavastaaville ja kaikille asiasta kiinnostuneille. joilla on jonkin verran puhtausalan tietämystä.

Lisätiedot ja hakeminen

SPR Hätäensiapu 8t®

100€

Faktia Oy

SPR Hätäensiapukurssin (8 h) tarkoitus on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistaidot, jotka jokaisella tulisi ehdottomasti olla. SPR Hätäensiapukoulutuksella saa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Sähkötyöturvallisuus SFS 6002

130€

Faktia Oy

Standardin SFS 6002 mukaan yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on lakisääteinen kaikille sähköalan töitä tekeville mukaan luettuna työnjohto-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Sähkötyöturvallisuuskoulutus […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tulityökorttikoulutus

120€

Faktia Oy

Tulitöiden tekijöille sekä tulitöiden valvonta- ja vartiointihenkilöstölle tarkoitetussa tulitöiden turvallisuuskoulutuksessa perehdytään tulitöiden vaaroihin, tulitöiden turvalliseen tekemiseen sekä eri toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin. […]

Lisätiedot ja hakeminen

Työhyvinvointikorttikoulutus

160€

Sovittavissa

Työhyvinvoinnin kehittäminen auttaa organisaatiota menestymään, pidentää työuria ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti. Koulutuksessa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Työturvallisuuskorttikoulutus

120€

Faktia Oy

Useat tilaajat edellyttävät urakoitsijoiden ja alihankkijoiden henkilökunnalta suoritettua ja voimassaolevaa työturvallisuuskorttia. Työturvallisuuskortin suorittaminen osoittaa, että sen sinulla on perustiedot yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta ja yleisistä vaaroista sekä tiedot työturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja hyvistä käytännöistä.

Lisätiedot ja hakeminen