Lupa- ja korttikoulutukset

Ammattilaisille, joilta vaaditaan ammattipätevyyksiä tai lupakortteja.

Alkoholilainsäädännön koulutus ja testi

Koulutus valmentaa sinut anniskelupassiin vaadittavan alkoholilainsäädäntöön ja testin suorittamiseen. Anniskelupaikan vastaavana hoitajana toimiminen edellyttää anniskelupassia. Anniskelupassi on todistus siitä, että tiedät riittävästi anniskeluun liittyvästä lainsäädännöstä.

Lisätiedot ja hakeminen

Elintarvikehygieniakoulutus ja testi

Suorittamalla tämän koulutuksen ja testin saat monella työpaikalla tarvittavan hygieniapassin.

Lisätiedot ja hakeminen

Ensiavun perusteet

koulutuksessa saat tietoa ja taitoa, miten toimia ensiapua vaativissa tilanteissa tai äkillisessä henkeä uhkaavassa tilanteessa. Koulutuksessa harjoitellaan mm. hätätilanteessa toimimista.

Lisätiedot ja hakeminen

Kasvinsuojeluainekoulutus

Kasvinsuojeluainetutkinto vaaditaan kaikilta kasvinsuojeluaineita ammattimaisesti käyttäviltä ja myyviltä henkilöiltä Kasvinsuojeluainelain (1563/2011) mukaan kaikki kasvinsuojeluaineita ammatissaan käyttävät henkilöt ovat velvoitettuja suorittamaan kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon. Tutkintotodistus on voimassa 5 vuotta koulutuspäivästä.

Lisätiedot ja hakeminen

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisilla jatkokoulutuksilla. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän.

Lisätiedot ja hakeminen

Sote-puhtausosaaminen

Koulutuksessa keskitytään hygienianäkökulmaan, siihen, miten puhtauspalvelujen työntekijä voi omalla työllään edistää infektioiden torjuntaa. Koulutus soveltuu alalla työskenteleville, hygieniavastaaville ja kaikille asiasta kiinnostuneille, joilla on jonkin verran puhtausalan tietämystä.

Lisätiedot ja hakeminen

SPR Hätäensiapu 8t®

120€

Faktia Oy

SPR Hätäensiapukurssin (8 h) tarkoitus on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistaidot, jotka jokaisella tulisi ehdottomasti olla. SPR Hätäensiapukoulutuksella saa […]

Lisätiedot ja hakeminen

Sähkötyöturvallisuus

Standardin SFS 6002 mukaan yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus on lakisääteinen kaikille sähköalan töitä tekeville mukaan luettuna työnjohto-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Lisätiedot ja hakeminen

Trukkikoulutus

Trukkikoulutuksen tavoitteena on antaa sellaiset tiedot ja taidot, että hän osaa kuljettaa trukkia turvallisesti, taloudellisesti ja riittävän nopeasti. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneille myönnetään trukkikortti.

Lisätiedot ja hakeminen

Tulityökorttikoulutus

Tulitöiden tekijöille sekä tulitöiden valvonta- ja vartiointihenkilöstölle tarkoitetussa tulitöiden turvallisuuskoulutuksessa perehdytään tulitöiden vaaroihin, tulitöiden turvalliseen tekemiseen sekä eri toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin.

Lisätiedot ja hakeminen

Työhyvinvointikorttikoulutus

Työhyvinvoinnin kehittäminen auttaa organisaatiota menestymään, pidentää työuria ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti.

Lisätiedot ja hakeminen

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.

Lisätiedot ja hakeminen

Uudelle kortille tarvetta?

Kortti hukassa tai muuten vain uusinnan tarpeessa? Voit tilata uuden kortin vanhan tilalle. Kortin uusintatilaus koskee Faktia Oy:n koulutuksissa saatuja kortteja.

Kortin uusintatilaus