Lupa- ja korttikoulutukset

Työhyvinvointikorttikoulutus

Työhyvinvoinnin kehittäminen auttaa organisaatiota menestymään, pidentää työuria ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti.


Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat:

  • mistä työhyvinvointi rakentuu?
  • mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
  • miten johtamisella ja työyhteisön keinoin parannetaan työhyvinvointia?
  • miten hallitaan kuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
  • miten osaaminen ja ammattitaito tukevat hyvinvointia?
  • ilmapiirin ja työyhteisötaitojen kehittäminen, toimintamallit häiriötilanteessa sekä lainsäädäntö.

Koulutuksella saat alkuun työhyvinvoinnin kehittämistyön omalla työpaikallasi. Koulutus vahvistaa käsitystäsi työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteistyötä. Koulutuspäivän aineistot, keskustelut ja ryhmätehtävät auttavat työstämään kehittämiskohteita koulutuksen jälkeen.

Koulutuksen suorittaneet saavat Työhyvinvointikortin. Työhyvinvointikortti -koulutuksen suorittaneet voivat hakea maksutonta osaamismerkkiä.

Kenelle?

Työhyvinvointikortti -koulutus on tarkoitettu koko henkilöstölle: työntekijöille, esihenkilöille, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle ja kaikille muille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

Sisältö

Koulutus voidaan toteuttaa lähikoulutuksena, monimuotokoulutuksena tai verkkokoulutuksena.

Työpaikan voimavaroja ja kehittämiskohteita arvioidaan ennakkotehtävässä.

Kun tilaat Työhyvinvointikorttikoulutuksen omalle työpaikallesi, voitte valita teille parhaiten sopivan toteuttamistavan.

Ilmoittautuminen on sitova. Koulutus järjestetään, jos osallistujia on vähintään 5. Otamme yhteyttä, jos koulutus peruuntuu kokonaan ja palautamme tällöin osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Palautamme 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista 50 % osallistumismaksusta. Maksu palautetaan 14 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle, tai tilisiirtona.

Koulutukset