Tuotekehitys ja palvelumuotoilu

Tuotekehityksen parissa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutukset

Parasta palvelua palvelumuotoilulla

170€

Sovittavissa

Opi kehittämään yrityksesi palveluita asiakaslähtöisesti ja palvelemaan asiakastasi paremmin. Palvelumuotoilu auttaa yritystäsi luomaan ja kehittämään palveluita, joita asiakkaasi haluaa käyttää ja joita hänen on helppo ja miellyttävä ostaa. Parempi asiakaskokemus ja lisääntynyt asiakastyytyväisyys lisäävät yrityksesi kilpailukykyä. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: asiakasarvo ja asiakasymmärrys palvelumuotoilun menetelmät datan kerääminen ja hyödyntäminen asiakaskokemus yrityksen kilpailutekijänä palvelun kontaktipisteet, […]

Lisätiedot ja hakeminen