Teknologia

Teknologian parissa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutukset

3d mallintamisen ja cad-ohjelman hyödyntäminen tuotantotekniikassa, työvoimakoulutus

Tässä työvoimakoulutuksessa perehdyt monipuolisesti eri 3D-suunnitteluohjelmiin ja 3D-mallintamiseen siten, että sinulla on hyvät valmiudet siirtyä työelämässä sellaisten työtehtävien pariin, joissa hyödynnetään erilaisia 3D-suunnitteluohjelmia. Lisäksi opit 3D-tulostamisen ja skannauksen perusteet. Koulutuksen aikana opit tunnistamaan erilaiset työstökoneet ja mitä niillä on mahdollista tehdä. Koulutuksessa on tavoitteellista oppia tunnistamaan työstössä vaadittavia piirustuksia sekä mahdollisesti tuottamaan piirustuksia itse. Yksi […]

Lisätiedot ja hakeminen

3D-mallintamisen, 3D-tulostuksen ja skannauksen perusteet

12.9.2022

Perehdy monipuolisesti eri 3D-suunnitteluohjelmiin ja 3D-mallintamiseen siten, että saat valmiudet siirtyä sellaisten työtehtävien pariin, joissa niitä hyödynnetään. Lisäksi opit 3D-tulostamisen ja -skannauksen perusteet. Kenelle Kohderyhmänä ovat 3D-mallintamisesta, skannauksesta ja tulostamisesta kiinnostuneet työttömät ja työttömyysuhan alla olevat teknisten alojen toisen asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt, tai muuten työkokemuksen kautta tekniseen alueeseen perehtyneet henkilöt.

Lisätiedot ja hakeminen

Teollisuus 4.0 mahdollisuudet -työpaja

Forssan ammatti-instituutti

Mikä on teollisuus 4.0 ja mitä hyötyä siitä voisi olla yrityksellenne? Teollisuus 4.0 on yrityksille menestyksen avain ja se mahdollistaa yrityksen nopeankin kasvamisen, kun käyttöön valjastetaan oikeat digitaaliset työvälineet, kuten robotit, anturiteknologia, sähköiset toimintaympäristöt ja tehokas datan hyödyntäminen. Työpajassa käsitellään mm. seuraavia teemoja: robotit anturit viestintä oivalla ja koe mahdollisuuksia 4.0 -ympäristössä Työpajan aikana opit […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tuottavuuden nostaminen digitalisaation avulla

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Valmennuksessa saat apuja tuottavuuden kehittämistarpeiden, katetason nostamisen ja työvoimapulan aiheuttamiin haasteisiin. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: mitä tarkoittaa tuottavuuden kehittäminen digitalisaation keinoin, millaisia tuottavuuden kehittämisen teknologioita ja ratkaisuja on olemassa sekä miten Digitalisaatio ja tuottavuuden kasvu muuttaa työnkuvia. Valmennuksen tavoitteena on luoda sinulle käsitys siitä, miten digitalisaation avulla tuottavuutta parannetaan: kasvattamalla tuotannon, siis tuotteen tai […]

Lisätiedot ja hakeminen