Teollisuus ja tuotanto

Tuottavuuden nostaminen digitalisaation avulla

Valmennuksessa saat apuja tuottavuuden kehittämistarpeiden, katetason nostamisen ja työvoimapulan aiheuttamiin haasteisiin.

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

  • mitä tarkoittaa tuottavuuden kehittäminen digitalisaation keinoin
  • millaisia tuottavuuden kehittämisen teknologioita ja ratkaisuja on olemassa
  • miten digitalisaatio ja tuottavuuden kasvu muuttaa työnkuvia

Valmennuksen tavoitteena on luoda sinulle käsitys siitä, miten digitalisaation avulla tuottavuutta parannetaan: kasvattamalla tuotannon, siis tuotteen tai palvelun arvoa ja toisaalta tehostamalla tuotantoa.

Valmennuksen jälkeen ymmärrät digitalisaation mahdollisuudet tuottavuuden kehittämisessä ja samalla osaat arvioida oman yrityksesi kyvykkyyden digitaalisessa transformaatiossa, eli toiminnan muutoksessa. Tämän jälkeen pystyt jalostamaan organisaatiotason kehitysehdotuksia ja tuottamaan niitä myös itse.

Kenelle?

Tuotannon esihenkilöille, kehittäjille ja vastuuhenkilöille.

Sisältö

Koulutuksessa tunnistetaan ongelmakohtia ja mahdollisuuksia sekä opitaan kehittämään uudenlaisia toimintatapoja tuottavuuden kehittämiseen ja valmistaa organisaatiota muutokseen.