Myynti ja asiakaspalvelu

Myynnin ja asiakaspalvelun parissa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutukset

Itsensä johtamisen valmennus

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Itsensä johtamiseen panostamalla lisäät työmotivaatiotasi ja saavutat asettamasi tavoitteet. Valmennus lisää itsetuntemustasi ja antaa eväitä itsesi parempaan johtamiseen. Valmennus antaa eväitä kehittää ajankäyttöä, vuorovaikutusta ja muita itsensä johtamisen osa-alueita. Valmennuksessa syvennät ymmärrystäsi omista vahvuuksistasi ja toimintatavoistasi sekä niiden kehittämistarpeesta. Asetat henkilökohtaiset tavoitteet sekä työlle että omalle hyvinvoinnille sekä kehität vuorovaikutus- ja priorisointitaitoja. Valmennus vahvistaa kokonaisvaltaista […]

Lisätiedot ja hakeminen

Liideistä toteutuneeksi kaupaksi – kehitä ja onnistu myyntityössäsi

210€

Sovittavissa

Kehitä myyntiosaamistasi ja saavuta parempia tuloksia. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: modernit myynti- ja asiakaspalvelutaidot, myyntiprosessit ja -konseptit, myyntipsykologia ja myyntityön laatu, B2B-myyntitaito sekä myynnin johtaminen. Opit hahmottamaan myyntiprosessin eri osatekijät ja hallitsemaan niitä tavoitteellisesti arjen myyntityössä. Ymmärrät asiakkaan tarpeita sekä motiiveja ja opit rakentamaan luottamuksellisia ja kestäviä kumppanuuksia. Opit toimimaan eettisesti vastuullisena myyjänä. Opit […]

Lisätiedot ja hakeminen

Palvelualan työhön, työvoimakoulutus

Faktia Oy

Koulutus on suunnattu TE-toimiston asiakkaille, joilla on halu työllistyä moninaisiin tehtäviin palvelualoille. Löytyykö kenties sinulta intoa ja asennetta uusiin moninaisiin palvelutehtäviin? Koulutus antaa monipuolisia valmiuksia asiakastyöskentelyyn, työelämän vaatimuksiin ja toiveisiin. Opiskelijana saat henkilökohtaista ohjausta ja pääset vaikuttamaan koulutukseen omien tavoitteidesi mukaisesti. Koulutus vahvistaa konkreettisesti valmiuksiasi työelämään. Työpaikkasi voi koulutuksen jälkeen olla esim. päivittäistavarakaupassa, verkko- ja/tai […]

Lisätiedot ja hakeminen

Parasta palvelua palvelumuotoilulla

170€

Sovittavissa

Opi kehittämään yrityksesi palveluita asiakaslähtöisesti ja palvelemaan asiakastasi paremmin. Palvelumuotoilu auttaa yritystäsi luomaan ja kehittämään palveluita, joita asiakkaasi haluaa käyttää ja joita hänen on helppo ja miellyttävä ostaa. Parempi asiakaskokemus ja lisääntynyt asiakastyytyväisyys lisäävät yrityksesi kilpailukykyä. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: asiakasarvo ja asiakasymmärrys palvelumuotoilun menetelmät datan kerääminen ja hyödyntäminen asiakaskokemus yrityksen kilpailutekijänä palvelun kontaktipisteet, […]

Lisätiedot ja hakeminen