Myynti ja asiakaspalvelu

Myynnin ja asiakaspalvelun parissa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutukset

Itsensä johtamisen valmennus

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Itsensä johtamiseen panostamalla lisäät työmotivaatiotasi ja saavutat asettamasi tavoitteet. Valmennus lisää itsetuntemustasi ja antaa eväitä itsesi parempaan johtamiseen. Valmennus antaa eväitä kehittää ajankäyttöä, vuorovaikutusta ja muita itsensä johtamisen osa-alueita. Valmennuksessa syvennät ymmärrystäsi omista vahvuuksistasi ja toimintatavoistasi sekä niiden kehittämistarpeesta. Asetat henkilökohtaiset tavoitteet sekä työlle että omalle hyvinvoinnille sekä kehität vuorovaikutus- ja priorisointitaitoja. Valmennus vahvistaa kokonaisvaltaista […]

Lisätiedot ja hakeminen

Liideistä toteutuneeksi kaupaksi – kehitä ja onnistu myyntityössäsi

210€

Sovittavissa

Kehitä myyntiosaamistasi ja saavuta parempia tuloksia. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: modernit myynti- ja asiakaspalvelutaidot, myyntiprosessit ja -konseptit, myyntipsykologia ja myyntityön laatu, B2B-myyntitaito sekä myynnin johtaminen. Opit hahmottamaan myyntiprosessin eri osatekijät ja hallitsemaan niitä tavoitteellisesti arjen myyntityössä. Ymmärrät asiakkaan tarpeita sekä motiiveja ja opit rakentamaan luottamuksellisia ja kestäviä kumppanuuksia. Opit toimimaan eettisesti vastuullisena myyjänä. Opit […]

Lisätiedot ja hakeminen