HR ja johtaminen

Esihenkilöille, johtajille sekä HR:n parissa työskenteleville ammattilaisille.

HR ja johtaminen

Koulutukset

Erilaisuudesta voimavara -valmennus

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Tässä valmennuksessa opit ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisuutta, joka on avain tuottavampaan tiimityöhön. Kun tunnistat omat luontaiset toimintatapasi ja olet ymmärtänyt miten ne vaikuttavat organisaatioosi ja johtamiisi ihmisiin, on sinulla vankka pohja valmiuksiesi kehittämiselle. Toisaalta saat tietoa siitä millaisia ihmisiä johdat. Analyysien avulla saat tietoa, millaisia johdettavasi ovat yksilöinä ja ryhmänä. Saat käytännön vinkkejä, miten esimerkiksi […]

Lisätiedot ja hakeminen

Itsensä johtamisen valmennus

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Itsensä johtamiseen panostamalla lisäät työmotivaatiotasi ja saavutat asettamasi tavoitteet. Valmennus lisää itsetuntemustasi ja antaa eväitä itsesi parempaan johtamiseen. Valmennus antaa eväitä kehittää ajankäyttöä, vuorovaikutusta ja muita itsensä johtamisen osa-alueita. Valmennuksessa syvennät ymmärrystäsi omista vahvuuksistasi ja toimintatavoistasi sekä niiden kehittämistarpeesta. Asetat henkilökohtaiset tavoitteet sekä työlle että omalle hyvinvoinnille sekä kehität vuorovaikutus- ja priorisointitaitoja. Valmennus vahvistaa kokonaisvaltaista […]

Lisätiedot ja hakeminen

Kehity vahvuuksilla™- ryhmävalmennus

223,2

Sovitaan erikseen

Haluatko vahvistaa hyvinvointiasi sekä lisätä kokemaasi työn imua ja työniloa? Toivotko voimavarojen vahvistamista tai sparrausta muutoksessa toimimiseen? Kehity vahvuuksilla™ -valmennuksessa tarkastellaan ohjatusti näitä teemoja. Valmennuksessa käydään läpi seuraavia asioita: luontaiset vahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet sekä arvot ja resurssit. Valmennuksessa opit tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan vahvuuksiasi. Saat ymmärrystä ja uusia näkökulmia sekä […]

Lisätiedot ja hakeminen

Muutosturvavalmennus ja uudelleensijoittuminen

Sovittavissa

Tämä valmennus auttaa sinua muuttamaan työurasi suuntaa ja löytämään uuden työn. Selviydyt työurallasi vastaan tulevista haasteista ja esteistä ja saat työkaluja oman urasi kehittämiseen ja uudelleen sijoittumiseen uusiin töihin. Valmennuksessa käydään läpi seuraavia asioita: uudelleen sijoittuminen nykyisessä työpaikassa – irtisanoutuminen – tuki ja ohjaus irtisanotulle, eteneminen valitsemallasi uralla siirtymällä uuteen yritykseen – yrityksen kattavat muutosturvapalvelut, […]

Lisätiedot ja hakeminen

Organisaatiokulttuuria kehittämään

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Tässä laajassa ja kokonaisvaltaisessa valmennuksessa keskitymme tutkimaan ja edistämään organisaationne kokonaisvaltaista hyvinvointia, vahvuuksia ja voimavaroja. Valmennuksen teemoja ovat mm.; myönteisyys (tunteet työelämässä, tunneäly), uppoutuminen (vahvuudet, työn imu), ihmissuhteet (työyhteisötaidot ja vuorovaikutus), merkityksellisyys, aikaansaaminen (motivaatio, aikaansaaminen ja resilienssi) sekä elinvoimaisuus (hyvinvointi ja palautuminen). Valmennuksessa opit arvioimaan ja johtamaan pitkäjänteisesti organisaatiosi ilmapiiriä sekä johtamis- ja vuorovaikutuskulttuuria. Perehdyt […]

Lisätiedot ja hakeminen

Parasta palvelua palvelumuotoilulla

170€

Sovittavissa

Opi kehittämään yrityksesi palveluita asiakaslähtöisesti ja palvelemaan asiakastasi paremmin. Palvelumuotoilu auttaa yritystäsi luomaan ja kehittämään palveluita, joita asiakkaasi haluaa käyttää ja joita hänen on helppo ja miellyttävä ostaa. Parempi asiakaskokemus ja lisääntynyt asiakastyytyväisyys lisäävät yrityksesi kilpailukykyä. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: asiakasarvo ja asiakasymmärrys palvelumuotoilun menetelmät datan kerääminen ja hyödyntäminen asiakaskokemus yrityksen kilpailutekijänä palvelun kontaktipisteet, […]

Lisätiedot ja hakeminen

Projektin menestyksekäs läpivienti – tuloksellinen projektijohtaminen

Pyydä tarjous

Hybriditoteutus

Onnistuneen projektin toteutus on ennen kaikkea yhteistyötä. Siksi on tärkeää että jokainen projektiin osallistuva ymmärtää oman roolinsa projektissa ja samalla myös muiden roolit. Tämän koulutuksen jälkeen projektisi ovat ketterämpiä ja huolellisemmin suunniteltuja. Saat perusvalmiudet projektipäällikön tehtävään. Koulutuksessa käydään läpi seuraavia asioita: projektiorganisaation osallistaminen ja sitouttaminen, projektiviestintä ja -dokumentointi, projektin johtaminen, etenemisen seuranta ja raportointi, muutosten […]

Lisätiedot ja hakeminen

Projektisuunnitelma – tuloksellinen projektijohtaminen

Pyydä tarjous

Hybriditoteutus

Onnistuneen projektin toteuttaminen lähtee hyvästä projektisuunnitelmasta. Tämän koulutuksen jälkeen projektisi ovat ketterämpiä ja huolellisemmin suunniteltuja. Saat eväitä onnistuneen projektitoiminnan näkökulmasta sekä ihmisten- että asioiden johtamiseen. Koulutuksessa käydään läpi seuraavia asioita: projektin suunnittelu ja käynnistäminen, projekti-idean määrittäminen, lähtötilanteen selvittäminen, tavoitteiden asetanta ja mittarit, projektin resursointi, budjetointi ja aikataulutus, projektiorganisaation rakentaminen, sidosryhmien määrittely, riskien tunnistaminen sekä projektisuunnitelman […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tiedolla johtaminen käyttöön – Datan ja infografiikka tutuksi

Sovittavissa

Datan hyödyntämisen työkalupakki pitää sisällään yrityksesi tiedon visualisointia sekä mihin ja miten sitä voidaan liiketoiminnan kehittämisessä hyödyntää. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: mitä data on, mistä sitä syntyy ja miltä se näyttää? datan kerääminen: mikä oleellista ja miten ne virtaavat keskenään? visualisoinnin ja raportoinnin työvälineitä tiedolla johtaminen Valmennuksessa opit tai saat kertauksen siitä mitä data […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tuloksellinen projektijohtaminen -valmennus

Pyydä tarjous

Hybriditoteutus

Mistä on onnistunut projekti tehty? Hyvästä suunnittelusta, yhteistyöstä ja mitattavista tavoitteista. Tässä valmennuksessa opit tunnistamaan onnistuneen projektijohtamisen perusteet. Saat hyvän kokonaiskuvan systemaattisen projektityöskentelyn menetelmistä ja hyödyistä. Valmennus selventää projektissa toimivien ihmisten roolia, valtaa ja vastuita ja antaa eväitä onnistuneen projektin johtamiseen. Valmennuksessa opit toteuttamaan projektin laadukkaasti, ja menestys perustuu projektin etukäteissuunnitteluun, johtamiseen ja ohjaamiseen. Valmennus […]

Lisätiedot ja hakeminen

Työhyvinvointikorttikoulutus

160€

Sovittavissa

Työhyvinvoinnin kehittäminen auttaa organisaatiota menestymään, pidentää työuria ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti. Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat: Koulutuksella saat alkuun työhyvinvoinnin kehittämistyön omalla työpaikallasi. Koulutus vahvistaa käsitystäsi työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteistyötä. Koulutuspäivän aineistot, keskustelut ja ryhmätehtävät auttavat työstämään kehittämiskohteita koulutuksen jälkeen. […]

Lisätiedot ja hakeminen

Työyhteisön pelisäännöt -työpaja

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Työpajassa tarkastellaan fasilitoidusti työyhteisölle tärkeitä asioita ja muotoillaan niistä sopivat toimintaa tukevat konkreettiset pelisäännöt, joiden noudattamista voidaan myös seurata. Yhtenäiset, yhdessä sovitut pelisäännöt ovat osa organisaation toimintakulttuuria ja luovat mielikuvaa myös ulospäin. Yhteisten pelisääntöjen luominen edistää tavoitteiden mukaista tekemistä ja yhteistyön sujumista. Yhdessä luodut ja yhteiset pelisäännöt auttavat ottamaan asioita puheeksi ja puuttumaan ongelmiin niiden […]

Lisätiedot ja hakeminen

Työyhteisötaito -ryhmävalmennus

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Työyhteisötaitoja lisäämällä parannatte työilmapiiriänne ja teette arjen työskentelystä sujuvampaa. Työyhteisötaito-valmennuksessa ennaltaehkäistään työyhteisöjen sisäisiä ongelmia sujuvoitetaan yhteistyötä tuetaan muutostilanteista selviytymistä autetaan uusia tiimejä löytämään tehokkaan ryhmätyöskentelyn tapoja. Työyhteisötaito-valmennuksen tavoitteena on lisätä henkilöstönne hyvinvointia, ennaltaehkäistä heidän työssä uupumistaan sekä auttaa selviytymään kriisitilanteissa. Työyhteisön jäsenenä ja esihenkilönä saat valmiuksia vaikeidenkin asioiden käsittelyyn ennen tilanteiden kärjistymistä. Tiedon ja ymmärryksen […]

Lisätiedot ja hakeminen

VOIMAKEHÄ® -yksilöohjaus

250€

Sovittavissa

VOIMAKEHÄ®- yksilöohjaus on työkalu, jonka avulla tunnistat omia vahvuuksiasi ja opit hyödyntämään niitä. VOIMAKEHÄ® – ohjauksessa löydät omat vahvuutesi. VOIMAKEHÄ® -ohjaus on tutkimusperustainen ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit. Kun voit hyödyntää […]

Lisätiedot ja hakeminen

WOPI-koulutus

220€

Sovittavissa

Tässä koulutuksessa opit hyödyntämään WOPI -toimintatyylianalyysia toimintanne ohjurina. Motivaatio tarkoittaa jonkin haluamista ja motiivi on halu toimia jollakin tavoin. Työelämässä motiivi kiteytyy kysymykseksi, mitä yksilö haluaa työssään tehdä ja miten toimia. Oletko itsenäinen esiintyjä, johtaja-vaikuttaja tai yhteistyökumppani työtehtävässäsi? Oletko toteuttaja vai uudistaja suunnittelussasi? Oletko parhaimmillasi vakaassa vai vaihtelua tarjoavassa työympäristössä? WOPI-analyysi (Work personality Inventory) -toimintatyylianalyysi […]

Lisätiedot ja hakeminen