HR ja johtaminen

Työyhteisön pelisäännöt -työpaja

Työpajassa tarkastellaan fasilitoidusti työyhteisölle tärkeitä asioita ja muotoillaan niistä sopivat toimintaa tukevat konkreettiset pelisäännöt, joiden noudattamista voidaan myös seurata.

Yhtenäiset, yhdessä sovitut pelisäännöt ovat osa organisaation toimintakulttuuria ja luovat mielikuvaa myös ulospäin. Yhteisten pelisääntöjen luominen edistää tavoitteiden mukaista tekemistä ja yhteistyön sujumista. Yhdessä luodut ja yhteiset pelisäännöt auttavat ottamaan asioita puheeksi ja puuttumaan ongelmiin niiden varhaisessa vaiheessa. Ne myös edistävät oikeudenmukaista kohtelua.

Työpaja edistää sujuvampaa työskentelyä sekä auttaa ennaltaehkäisemään kuormittumista ja epäasiallista kohtelua. Yhteisten toimintatapojen avulla tehdään arjen toiminnasta parempaa kaikille osapuolille.

Kenelle?

Pelisääntötyöpaja soveltuu erilaisille työryhmille, tiimeille, projektiryhmille ja toimintayksiköille, joiden työn sujuvuus, yhteistyön laatu tai hyvinvointi paranevat pelisääntöjen ja toimintatapojen selkeyttämistä. 

Sisältö

Valmennus koostuu kahdesta – kolmesta fasilitoidusta työpajasta, joiden kesto on 3 h. Se on työtavoiltaan keskusteleva ja osallistava. Teemme käytännöllisiä, omaa työtä ja toimintaa peilaavia harjoituksia ja laadimme yhdessä pelisäännöt, sekä sovimme keinoista arvioida niiden toteutumista jatkossa.