Markkinointi ja viestintä

Markkinoinnin ja viestinnän parissa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutukset

Itsensä johtamisen valmennus

Pyydä tarjous

Sovittavissa

Itsensä johtamiseen panostamalla lisäät työmotivaatiotasi ja saavutat asettamasi tavoitteet. Valmennus lisää itsetuntemustasi ja antaa eväitä itsesi parempaan johtamiseen. Valmennus antaa eväitä kehittää ajankäyttöä, vuorovaikutusta ja muita itsensä johtamisen osa-alueita. Valmennuksessa syvennät ymmärrystäsi omista vahvuuksistasi ja toimintatavoistasi sekä niiden kehittämistarpeesta. Asetat henkilökohtaiset tavoitteet sekä työlle että omalle hyvinvoinnille sekä kehität vuorovaikutus- ja priorisointitaitoja. Valmennus vahvistaa kokonaisvaltaista […]

Lisätiedot ja hakeminen

Parasta palvelua palvelumuotoilulla

170€

Sovittavissa

Opi kehittämään yrityksesi palveluita asiakaslähtöisesti ja palvelemaan asiakastasi paremmin. Palvelumuotoilu auttaa yritystäsi luomaan ja kehittämään palveluita, joita asiakkaasi haluaa käyttää ja joita hänen on helppo ja miellyttävä ostaa. Parempi asiakaskokemus ja lisääntynyt asiakastyytyväisyys lisäävät yrityksesi kilpailukykyä. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: asiakasarvo ja asiakasymmärrys palvelumuotoilun menetelmät datan kerääminen ja hyödyntäminen asiakaskokemus yrityksen kilpailutekijänä palvelun kontaktipisteet, […]

Lisätiedot ja hakeminen

Tiedolla johtaminen käyttöön – Datan ja infografiikka tutuksi

Sovittavissa

Datan hyödyntämisen työkalupakki pitää sisällään yrityksesi tiedon visualisointia sekä mihin ja miten sitä voidaan liiketoiminnan kehittämisessä hyödyntää. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: mitä data on, mistä sitä syntyy ja miltä se näyttää? datan kerääminen: mikä oleellista ja miten ne virtaavat keskenään? visualisoinnin ja raportoinnin työvälineitä tiedolla johtaminen Valmennuksessa opit tai saat kertauksen siitä mitä data […]

Lisätiedot ja hakeminen

Vastuullisuusviestintä

90€

Sovittavissa

Tunnistatko minkälainen on yrityksesi vastuullinen brändi taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta? Valmennuksen kuluessa hyppäät vastuullisuusviestinnän matkaan ja opit tunnistamaan tekoja, jotka jäävät tuottamaan näkyvää vastuullisuutta. Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: ympäristön vastuullisuusmerkit ja niiden merkitys, ekologisuus, taloudellisuus ja sosiaalisuus kestävyyden näkökulmasta, vastuullisuus strategiassa sekä matka nykytilan arvioimisesta tunnistamisen kautta tavoitteisiin ja vastuisiin. Valmennuksen aikana tutustut […]

Lisätiedot ja hakeminen