Liiketoiminnan kehittäminen

Projektin menestyksekäs läpivienti – tuloksellinen projektijohtaminen

Onnistuneen projektin toteutus on ennen kaikkea yhteistyötä. Siksi on tärkeää että jokainen projektiin osallistuva ymmärtää oman roolinsa projektissa ja samalla myös muiden roolit. Tämän koulutuksen jälkeen projektisi ovat ketterämpiä ja huolellisemmin suunniteltuja. Saat perusvalmiudet projektipäällikön tehtävään.

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia asioita:

  • projektiorganisaation osallistaminen ja sitouttaminen
  • projektiviestintä ja -dokumentointi
  • projektin johtaminen
  • etenemisen seuranta ja raportointi
  • muutosten hallinta
  • projektin päättäminen
  • tulosten arviointi ja raportointi


Valmennuksessa opit tunnistamaan onnistuneen projektijohtamisen perusteet. Saat hyvän kokonaiskuvan systemaattisen projektityöskentelyn menetelmistä ja hyödyistä. Valmennus selventää projektissa toimivien ihmisten roolia, valtaa ja vastuita ja antaa eväitä onnistuneen projektin johtamiseen.

Kenelle?

Valmennus soveltuu sinulle, joka haluat jatkossa toteuttaa onnistuneempia ja tavoitteellisempia projekteja. Parhaimman hyödyn valmennuksesta saat, mikäli sinulla on käsillä aito alkava projekti.

Sisältö ja toteutus

Koulutus sisältää valmennuksen lisäksi oman projektin suunnittelun ja konkreettisen käynnistämisen. Valmennus on työtavoiltaan keskusteleva ja osallistava. Teemme lyhyiden alustusten pohjalta käytännöllisiä, omaa työtä ja toimintaa peilaavia harjoituksia. Painopiste on pari- ja pienryhmätyöskentelyssä sekä oman projektin suunnittelussa.

Tämä koulutus on osa Projektijohtamisen valmennusta, ja sen voi suorittaa yksin tai osana valmennusta.