HR ja johtaminen

Organisaatiokulttuuria kehittämään

Tässä laajassa ja kokonaisvaltaisessa valmennuksessa keskitymme tutkimaan ja edistämään organisaationne kokonaisvaltaista hyvinvointia, vahvuuksia ja voimavaroja.

Valmennuksen teemoja ovat mm.;

  • myönteisyys (tunteet työelämässä, tunneäly),
  • uppoutuminen (vahvuudet, työn imu),
  • ihmissuhteet (työyhteisötaidot ja vuorovaikutus),
  • merkityksellisyys, aikaansaaminen (motivaatio, aikaansaaminen ja resilienssi) sekä
  • elinvoimaisuus (hyvinvointi ja palautuminen).

Valmennuksessa opit arvioimaan ja johtamaan pitkäjänteisesti organisaatiosi ilmapiiriä sekä johtamis- ja vuorovaikutuskulttuuria. Perehdyt positiivisen psykologian kukoistuksen kehys -mallin kuuteen osa-alueeseen, niiden tieteelliseen taustaan sekä käytännön soveltamiseen ja harjoituksiin. Valmennuksen tehtävät ovat räätälöitävissä yrityskohtaisiksi.

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitosi kehittyvät ja tietoisuus- ja tunnetaitosi vahvistuvat. Osaat hyödyntää merkityksellisyyden tiedettä hyvän työelämän rakentamisessa. Osaat hyödyntää tavoitteenasettelua työkaluna ja vahvistaa itseohjautuvuutta. Myötätuntosi itseäsi ja muita kohtaan kasvaa.

Kenelle?

Koulutus sopii erityisesti organisaation esihenkilöille, projektijohtajille, ylimmälle johdolle ja henkilöstöhallintoon, mutta se on räätälöitävissä koko organisaatiota palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Koko henkilöstön mukaan ottaminen valmennukseen vauhdittaa muutosta ja edistää keskustelun ja avoimen dialogin syntymistä.

Sisältö

Valmennus koostuu kahdeksasta valmennuspäivästä. Tarjolla erikseen tilattuna interaktiivinen koulutusalusta Howspace, joka mahdollistaa keskustelut muiden opiskelijoiden kanssa lähipäivien välissä. Mahdollisuus myös pienryhmätyöskentelyyn.