HR ja johtaminen

Itsensä johtamisen valmennus

Itsensä johtamiseen panostamalla lisäät työmotivaatiotasi ja saavutat asettamasi tavoitteet.

Valmennus lisää itsetuntemustasi ja antaa eväitä itsesi parempaan johtamiseen. Valmennus antaa eväitä kehittää ajankäyttöä, vuorovaikutusta ja muita itsensä johtamisen osa-alueita.

Valmennuksessa syvennät ymmärrystäsi omista vahvuuksistasi ja toimintatavoistasi sekä niiden kehittämistarpeesta. Asetat henkilökohtaiset tavoitteet sekä työlle että omalle hyvinvoinnille sekä kehität vuorovaikutus- ja priorisointitaitoja. Valmennus vahvistaa kokonaisvaltaista elämänhallintaasi ja hyvinvointiasi myös työpaikan ulkopuolella.

Valmennus edistää itsetuntemuksen ja -varmuuden lisääntymistä sekä selkeyttää henkilökohtaisia kasvu- ja kehittymissuunnitelmia. Hyötyinä on mm. työmotivaation ja työn merkityksellisyyden kasvu ja kokonaisvaltaisesti parempi elämänhallinta ja sen myötä parempi hyvinvointi. Organisatorisia hyötyjä on tuottavuus ja tehokkaampi ajankäyttö sekä parempi ilmapiiri.

Kenelle?

Organisaatioille toteutetut ryhmä- ja yksilövalmennukset ovat ratkaisu, kun haluat panostaa henkilöstön aikaansaamiseen, hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Sisältö

Valmennustemme sisältö, kesto ja tapaamismäärät yksilöidään aina asiakkaan toiveiden mukaisiksi, työyhteisön ja yksilöiden tarpeiden pohjalta. Itsensä johtamisen valmennuksia toteutetaan yksilö-, pienryhmä- ja työyhteisövalmennuksina. Valmennus sisältää itsensä johtamisen itsearvioinnin sekä kehittämissuunnitelman.