HR ja johtaminen

VOIMAKEHÄ® -yksilöohjaus

VOIMAKEHÄ®- yksilöohjaus on työkalu, jonka avulla tunnistat omia vahvuuksiasi ja opit hyödyntämään niitä.

VOIMAKEHÄ® – ohjauksessa löydät omat vahvuutesi. VOIMAKEHÄ® -ohjaus on tutkimusperustainen ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

Kun voit hyödyntää työssäsi ja elämässäsi omia vahvuuksiasi laaja-alaisesti, toimit ”voimavyöhykkeelläsi”, joka on innostuksen, aikaansaamisen ja hyvinvoinnin optimaalinen vyöhyke. Vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä lukuisiin myönteisiin tuloksiin, kuten tuottavuuteen, tuloksellisuuteen ja parempaan asiakaspalveluun. Nykypäivän rmenestystekijänä on vahvuuspotentiaalin tunnistaminen ja käyttäminen.

Vahvuudet ovat myönteisen minäkuvan, itsetunnon, osaamisidentiteetin ja hyvinvoinnin rakennusaineksia ja välttämättömiä tulevaisuuden työelämässä. Voimakehätyöskentely auttaa sinua tulemaan tietoiseksi omista vahvuuksistasi, nimeämään ja jäsentämään niitä sekä kehittämään omaa työtäsi, uraasi ja koko elämäsäsi suuntaan, joka tuottaa parempaa hyvinvointia itsellesi ja muille. 

Kenelle?

VOIMAKEHÄ® -yksilöohjaus sopii kaikille, jotka haluavat tunnistaa omia vahvuuksiaan ja sitä kautta vahvistaa omaa innostusta ja hyvinvointia tai esimerkiksi selkiyttää omia urasuunnitelmiaan. Toimitko sinä työssäsi ja elämässäsi ”voimavyöhykkeelläsi”? Pystytkö hyödyntämään omia vahvuuksiasi laaja-alaisesti, eli toimimaan luonteenvahvuuksiesi, kyvykkyytesi, taitojesi ja osaamisesi sekä kiinnostustesi mukaisesti?

Sisältö

VOIMAKEHÄ®- ohjaus tehdään kasvokkaisessa tapaamisessa VOIMAKEHÄ®- menetelmän avulla.

Ennakkotehtävänä on henkilökohtaisen vahvuuskartoituksen tekeminen.

Saat valokuvan omasta voimakehästäsi sekä VOIMAKEHÄ® – CV-pohjan hyödynnettäväksi työnhaussasi.

VOIMAKEHÄ® -työskentely on hyvä tapa syventää omaa itsetuntemustaan: oma tapasi toimia ja roolisi konkretisoituvat.