Sosiaali ja terveys

Tukiviittomat käyttöön

Päivät ja ilmoittautuminen

Ota tukiviittomat käyttöön arjen erilaisissa tilanteissa. Toiminnallisilla harjoituksilla opit helposti ja innostavasti käyttämään viittomia.

Tukiviittomat ovat puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatiomenetelmä, joka perustuu viittomakielestä lainattuihin yksittäisiin viittomiin. Tukiviittomia käytettäessä lauseesta viitotaan avainsanat. Viittomat toimivat puheen ymmärtämisen ja kielellisen kehityksen tukena.

Koulutuspäivät

Koulutus toteutetaan 6 tunnin kokonaisuutena, 3 x 2 tuntia.

25.10.2022, klo 15-17
3.11.2022, klo 15-17
15.11.2022, klo 15-17

Materiaali opeteltavista viittomista jaetaan koulutuksessa. Opetukseen liittyy pieniä välitehtäviä, joiden tarkoituksena on tukiviittomien siirtyminen arjen käytäntöihin. Materiaali sisältyy koulutuksen hintaan.