Sosiaali ja terveys

Kotihoitotyön ergonomia

Opi turvalliset ja ergonomiset työtavat, jotka kotihoitotyössä tukevat kotihoidon ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa hyvinvointia.

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • fyysinen kuormitus ja ergomiset työskentelytaidot
  • potilaan turvallinen siirto ja nosto
  • hoitajien ja kodin apuvälineet, saatavuus ja niiden käyttö  
  • asiakkaan kodin esteettömyyden toteuttaminen 

Koulutuksessa opit työskentelemään asiakkaan kotona erilaisia apuvälineitä käyttäen. Opit uusia nostotekniikoita ja harjaannut niiden käyttämiseen, jolloin myös potilaan mukavuus ja turvallisuus siirtotilanteissa paranee. Opit oman kehon hallintaa, ennaltaehkäisemään tapaturmia ja vähentämään fyysistä kuormitusta.

Kun fyysinen kuormitus vähenee, tapaturmien ja vahinkojen riski pienenee, sairauspoissaolot vähenevät ja kotihoitotyötekijän hyvinvointi ja jaksaminen paranee.

Kenelle?

Kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät asiakkaan kotona tai kodinomaisissa tiloissa.

Sisältö

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetustapaamisesta (2 x 4 h) ja itsenäisestä opiskelusta (6 h).

Itseopiskeluun saat monipuolisia verkkotehtäviä ja kattavan materiaalin käyttöösi sekä ohjeet harjoitteiden tekemiseen.