Teollisuus ja tuotanto

Tehokkuutta tuotantoon Lean -ajattelun avulla

Lean -ajattelulla haetaan ensisijaisesti yrityksen tuottavuuden parantamista ja asiakkaan saaman arvon maksimoimista.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • arvon määrittäminen asiakkaan näkökulmasta
  • arvoketjun tunteminen ja arvoa tuottamattoman poistaminen
  • arvoketju perustuu asiakkaan tarpeisiin ja siitä syntyvään imuohjaukseen
  • henkilöstön osallistaminen kehittämiseen / toiminnan jatkuva kehittäminen


Opit asettamaan tavoitteet tuotannossa niin, että tehdään oikea määrä oikeita asioita oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla laadulla. Keskityt olennaiseen eli vain sellaiseen, mikä on arvokasta sekä asiakkaalle että organisaatiolle.


Lean -ajattelulla saavutatte mm. parempaa laatua tuotannossa, pienempiä toiminnan kustannuksia, sekä lyhyempiä tuotannon läpimenoaikoja.


Kenelle?

Tuotannon esimiehille, tuotantopäälliköille, kaikille tuotantoketjuissa työskenteleville ja niitä kehittäville henkilöille.