Kumppanitarinat

Sertifioidut arvovalmentajat apuna pitkäjänteiseen, arvopohjaiseen kehittämiseen

Toimitusjohtaja ja yrittäjä Leena Leppä-Lukkala suorittaa parhaillaan Faktiassa yhdeksän kuukauden mittaista koulutusta, josta saa valmistuttuaan serftifikaatin arvovalmentajana toimimiseen. Value Trainer®- arvovalmentajakoulutus on ensimmäinen rekisteröity arvoalan koulutus Suomessa.

Meneillään olevan ryhmän koulutuspolku on nyt puolessa välissä. Leena kertoi kokemuksiaan koulutuksesta ja ajatuksiaan tulevasta arvovalmentajan ammatistaan. Hän aikoo yhdistää sen osaksi nykyistä toimenkuvaansa. Arvovalmentajat voivatkin toimia arvovalmentajana joko nykyisessä työssään tai yksilöohjauksessa tai yritysten parissa.

Mikä sai Leenan hakeutumaan tähän koulutukseen:

Olen pyrkinyt johtamaan omaa yritystäni arvojen kautta jo aiemminkin, ja tämä alkoi kiinnostamaan aina vaan enemmän, kun tutkin tätä asiaa. Tämä ajatus vei heti mukanaan ja laitoin sitten hakemusta teille ja tulin hyväksytyksi.  Kiinnostukseen vaikutti tämä koko kokonaisuus. Olen aina ollut henkilöstöstäni tosi kiinnostunut ja arvostan heitä suuresti, ja mulla on tosi hyvä työtiimi. Ajattelin että pystyn jatkossa vielä kehittämään tätä lisää. Koska nämä on mulle tärkeitä asioita, voisin toteuttaa tätä [arvopohjaista liiketoimintaa] vielä enemmän, paremmin ja laaja-alaisemmin.”

Suurimmaksi anniksi tässä vaiheessa koulutusta Leena kuvailee mm. hyvän ryhmän ja lähipäivissä käydyt yhteiset keskustelut, toisten oivalluttamisen sekä arvopohjaisen liiketoiminnan syvemmän ymmärryksen. Hän kertoo myös miten koulutus on vahvistanut arvojen merkityksen tärkeyttä bisneksessä.

”Kyllä mulla on kauhee hinku siihen, et mitä mä voin niinku auttaa muiden yrityksiä ja organisaatioita, että siellä ymmärretään tämä arvojen kokonaisvaltainen vaikutus, että mitä kaikkea voi saavuttaa kun tunnistetaan miten arvot ohjaavat yrityksen toimintaa.”

”Arjessa elävät arvot vaikuttavat todella paljon yritysten liiketoiminnassa. Sitä ei monikaan tuu ajatelleeksi, että vaan tehdään asioita, mutta ei oikeasti tiedetä miksi tehdään. Tulee tietoisuus niistä oikeasti ohjaavista arvoista ja voidaan sen perusteella sitten kehittää. Sitä kautta saadaan parempia tuloksia, henkilöstö voi hyvin ja uskon että se on johtajillekin hyvä apuväline siihen, miten yritykset kehittyy.”

”Suosittelen kyllä ilomielin tätä ammattia ja koulutusta ihan kaikille jotka kokee että arvot on läheisiä, ja ketkä ovat kiinnostuneita arvopohjaisesta liiketoiminnasta ja johtamisesta. Ja niitä jotka haluaa kehittää itseään, että me ollaan niitä arvomaailman viestin viejiä. Tuodaan tietoutta näistä asioista ja pystytään auttamaan yrityksiä ajattelemaan ja toimimaan arvopohjaisesti.”

”Hyvä että lähdin tähän! Tämä on hyvin voimaannuttavaa ja kiinnostavaa ja lähipäivät tukevat sitä, kun jaetaan ajatuksia ja voi peilata omia ajatuksia muiden kanssa.”

Arvoprosessi syntyy ja elää arjessa. Arvojohtamisen tulisi toimia ohjurina siihen, mihin organisaatiossa halutaan vaikuttaa. Tämä ei kuitenkaan onnistu itsestään eivätkä arvot avaudu yhden päivän seminaarissa tai aamupalaverissa, vaan arvojen työstö edellyttää aikaa, keskustelua ja oivalluttajan. Arvovalmentaja on tämä arvojen kirkastaja, joka oivalluttaa arvojen käyttämiseen arjen työkaluna.

Value Trainer® -arvovalmentajakoulutus sopii valmentajille, esihenkilöille ja johtajille, jotka ovat halukkaita hyödyntämään arvopohjaista ajattelua omassa toiminnassaan. Tule mukaan sertifioitujen arvovalmentajien joukkoon! Value Trainer® –arvovalmentajan koulutuksen voi suorittaa työn ohessa ja sen laajuus on 25 osaamispistettä. Koulutus sisältää valmennuspäiviä sekä itsenäistä verkko-opiskelua. Arvovalmentajana toimimisen osaaminen osoitetaan koulutukseen liittyvillä harjoitusvalmennuksilla ja kehittämisprojektin suunnittelulla, toteuttamisella ja arvioinnilla. Valmennus sisältää myös vertaisoppimista ja – arviointia.  

Value Trainer® -koulutuksessa käydään läpi arvoja kuuden tason kautta, tarkastellen niitä kaiken toiminnan perustana, johtamisen, yrityskulttuurin, kannattavuuden ja mitattavuuden kautta. Jokainen valmennettava saa myös henkilökohtaisen arvoanalyysin, jonka pohjalta kirkastetaan omia arvoja ja arvovalintoja.

Valmennuksessa tehdään paljon käytännön harjoittelua ja se antaa käytännönläheiset valmiudet hyödyntää arvoja toiminnan perustana.

Seuraava Value Trainer®- arvovalmentajakoulutus alkaa 5.9.2024. Koulutuksen kesto on 9 kuukautta, ja lähipäiviä on keskimäärin yksi per kuukausi klo 9:30-15:00 sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä että verkkotyöskentelyä. Koulutusalustana on Howspace.

Haku on auki nyt! Hae mukaan arvovalmentajien joukkoon.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut – onnistutaan yhdessä!

Ota yhteyttä