HR ja johtaminen

WOPI-koulutus

Tässä koulutuksessa opit hyödyntämään WOPI -toimintatyylianalyysia toimintanne ohjurina.

Motivaatio tarkoittaa jonkin haluamista ja motiivi on halu toimia jollakin tavoin. Työelämässä motiivi kiteytyy kysymykseksi, mitä yksilö haluaa työssään tehdä ja miten toimia. Oletko itsenäinen esiintyjä, johtaja-vaikuttaja tai yhteistyökumppani työtehtävässäsi? Oletko toteuttaja vai uudistaja suunnittelussasi? Oletko parhaimmillasi vakaassa vai vaihtelua tarjoavassa työympäristössä?

WOPI-analyysi (Work personality Inventory) -toimintatyylianalyysi mittaa motivaatiotekijöitä toiminnan ohjurina, ajattelutapoja ja asenteita suunnittelun ja ongelmanratkaisun ajureina sekä arvioitavalle parhaiten sopivia työympäristöjä.

WOPI mittaa motivaatioita kolmen toimintaroolin ajureina, ajattelutapoja suunnittelun ja ongelmanratkaisun ajureina ja asenteita osoittamassa sopivuutta erilaisiin työympäristöihin. WOPI -analyysiä käytetään yksilöiden ja tiimien arviointiin ja valmentamiseen. Henkilöstöanalytiikalla laaditaan esim. prototyyppejä.

Työssä onnistuminen ja sen taustalla oleva osaaminen rakentuu ammatillisista (A), tehtäväkohtaisista (T) ja niitä molempia ohjaavista perusosaamisistasi (P). Analyysissä tarkastelet näistä kolmesta perspektiivistä ominaisuuksiasi, jotka ovat: itseohjautuvuus, johtajuus, yhteistyö, suunnittelu- ja ongelmanratkaisu sekä muutosten käsittely.

Kenelle?

Koulutus sopii kaikille itsetuntemuksen lisäämistä kaipaaville sekä organisaation HR-henkilöille ja johdolle. WOPI:a käytetään yksilöiden ja ryhmien arvioinnissa, rekrytointiprosessien osana ja työyhteisö- ja johtamisvalmennuksissa.

Sisältö

WOPI on henkilökohtaisen osaamisen ja potentiaalin arvioinnin konsepti, jonka keskiönä ovat 14 ihmisillä varhaisemmin kehittyvää ja verrattain pysyvää perusosaamista. WOPI mittaa yksilöiden sekä tiimien osaavan toiminnan ”ajureita” ja ”ohjureita”. Niiden tunnistaminen auttaa sijoittamaan ihmisiä vastaavaa osaamista vaativiin tehtäviin sekä edistää rekrytointien onnistumista. Ihmisen motiivit, ajattelutavat ja asenteet antavat perustan itseohjautuvaan kehittämiseen.