Asiantuntijablogi

KIRKASTA ARVOSI JA USKALLA!

avatar

Maarit 04.1.2024

Ensiviikolla starttaa valmennuspolku tulevien Value Trainer®- arvovalmentajien kanssa.

KIRKASTA ARVOSI

”Kirkasta arvosi ja uskalla!” Siinä se aikalailla on – pieneen pakettiin pakattuna kaikki mitä me tarvitaan. Kun tuo toteutuu, on meidän jokaisen oma elämä ja sen arjen valinnat sellaisia, että ne vievät meitä kohti hyödyllistä ajankäyttöä, toimivaa parisuhdetta, motivoivaa työelämää ja terveempiä elämäntapoja.

Arvot ovat niitä asioita elämässä, jotka ovat ihmiselle itselleen tärkeäitä ja merkityksellisiä. Arvoja ei tulisi määrittää se, mitä toiset pitävät tärkeinä. Arvot eivät ole koskaan myöskään oikeita tai vääriä tai toisiaan parempia, eikä niitä tarvitse perustella muille.

Arvoilla on itseisarvo!

Arvojen mukaiset asiat ovat arvokkaita ilman, että niillä pyritään saavuttamaan jotakin. On toki asioita, joilla on välillistä arvoa. Valmennuksissani havaitsen arkailua esimerkiksi sen julkituomisessa, saako valtaa ja rahaa enää avoimesti pitää merkityksellisinä ja tavoiteltavina asioina. Mietitäänpä muutama sekunti sitä, millainen yhteiskuntamme olisi, ellei löytyisi ihmisiä jotka arvostavat näitä asioita?

Itseisarvona arvot ovat silloin, kun ne ovat merkityksellisiä sellaisenaan, ilman välineellistä arvontuottamista. Itseisarvot ovat usein ominaisuuksia, kuten vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, ystävällisyys ja rehellisyys, mutta myös konkreettisia asioita, kuten luonto, ihmissuhteet ja terveys, jotka nähdään itsessään arvokkaina.

Arjen havainnot, työntekijöiden kokemukset sekä yritysten tuloslaskelmat osoittavat sen, että niissä organisaatioissa jossa arvopohjainen ja vastuullinen liiketoiminta ovat arjen tekoja ja ohjaavat päätöksentekoa ja valintoja, on:

  • vähemmän: vaihtuvuutta, poissaoloja, konflikteja, virheitä, tapaturmia ja reklamaatioita
  • enemmän: työniloa, luovuutta, kehittämishalukkuutta, osaamisen jakamista
  • parempi: maine työnantajana, koettu ilmapiiri ja kulttuuri, parempi tulos

Arvovalmentajat tuottavat omalla pitkäjänteisellä toiminnallaan lisäarvoa yrityksille. On paljon tutkimuksia ja näyttöä siitä, miten henkilöstön innostuneisuus, auttamishalu, joustavuus, itseluottamus, yhteistyökyky, tiimihenki ja rohkeus edistävät liikevaihdon kasvua, kehittymistä, parempaa palvelunlaatua ja tuottavuutta. Kaikilla näillä on iso merkitys yrityksen bisneksen että työyhteisön menestyksen ja hyvinvoinnin kannalta.

Arvovalmentajat tuottavat omalla pitkäjänteisellä toiminnallaan lisäarvoa yrityksille.

Arvojen toteutuminen arjessa

  1. Useimmilla yrityksillä on valitut ja julkilausut arvot. Kaikilla ihmisillä ja yrityksillä on kuitenkin jotkin arvot. Aina ne julkilausutut arvot eivät ole kuitenkaan samat, kuin miltä oma elämä tai orgaisaation arki näyttää.
  2. Organisaation perustehtävän (mission), valitun strategian ja tavoitellun päämäärän (visio) tulisi olla yhtenevät julkilausuttujen arvojen kanssa. Sen lisäksi arvojen tulisi toimia aidosti arjen toiminnan ohjurina: mihin priorisoidaan, missä on toiminnan focus ja millaista toimintaa ei esimerkiksi sallita. Mistä yrityksessä palkitaan ja millaista osaamista arvostetaan.

Näissä teemoissa (mm.) sertifioidut arvovalmentajat auttavat organisaatioita kehittymään sekä tunnistamaan onnistumisiaan ja vahvuuksiaan. Arvovalmennuksesta hyötyvät niin yrityksen omistajat, johto ja esihenkilöt, työntekijät kuin asiakkaatkin.

USKALLA

Uskallatko tutkia rehellisesti ja mahdollisimman objektiivisesti sekä omia että organisaatiosi arvoja ja arjen toimintaa? Ovatko julkilausutut arvot ja arjen toimita keskenään yhdenmukaisia vai tunnistatko niiden osalta liiallista joustamista, jopa ristiriitaisuuksia? Jos tunnistat, uskallatko ottaa ne puheeksi työyhteisössäsi/ asiakkaallasi ja onko sinulla myös taitoa ja työkaluja kehittämistyön eteenpäin viemiseen. Nyt voit hankkia niitä (taitoja ja rohkeutta) tässä 9 kuukautta kestävässä valmennuksessa.

Arvoprosessi syntyy ja elää arjessa. Arvojohtamisen tulisi toimia ohjurina siihen, mihin organisaatiossa halutaan vaikuttaa. Tämä ei kuitenkaan onnistu itsestään eivätkä arvot avaudu yhden päivän seminaarissa tai aamupalaverissa, vaan arvojen työstö edellyttää aikaa, keskustelua ja oivalluttajan. Arvovalmentaja on tämä arvojen kirkastaja, joka oivalluttaa arvojen käyttämiseen arjen työkaluna. Arvovalmentaja auttaa organisaatiota omalla ammattitaidollaan:

  • Rohkeus ja työkalut muutoksen edistämiseen ja arvotyöskentelyyn
  • Vahvuuksien tunnistaminen kehittämisen rinnalla
  • Hyödyt mitattavissa euroina

Value Trainer® -koulutuksessa käydään läpi arvoja kuuden tason kautta, tarkastellen niitä kaiken toiminnan perustana, johtamisen, yrityskulttuurin, kannattavuuden ja mitattavuuden kautta. Jokainen valmennettava saa myös henkilökohtaisen arvoanalyysin, jonka pohjalta kirkastetaan omia arvoja ja arvovalintoja.

Sinustako arvovalmentaja? Voit vielä hakeutua mukaan tähän 9 kk kestävään valmennukseen. Starttaamme tiistaina 9.1. 2024 ja seuraava lähipäivämme on 18.1.2024. Seuraa postauksia ja mainontaamme, ja hae mukaan seuraavaan toteutukseen! Lue lisää Value trainer avovalmentajista.

Value Trainer®- arvovalmentajakoulutus on ensimmäinen rekisteröity arvoalan koulutus Suomessa

Value Trainer® -arvovalmentajakoulutus sopii valmentajille, esihenkilöille ja johtajille, jotka ovat halukkaita hyödyntämään arvopohjaista ajattelua omassa toiminnassaan. Tule mukaan sertifioitujen arvovalmentajien joukkoon!

Arvovalmentajakoulutus tarjoaa uudenlaiset ammatilliset valmiudet toimia arvovalmentajana joko nykyisessä työssään tai yksilöohjauksessa tai yritysten parissa. Value Trainer® -koulutukseen osallistuvalle on eduksi, mikäli hänellä on esihenkilö-, johtamis-, valmentaja- tai coach-kokemusta.

Value Trainer® –arvovalmentajan koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutus sisältää valmennuspäiviä sekä itsenäistä verkko-opiskelua. Arvovalmentajana toimimisen osaaminen osoitetaan koulutukseen liittyvillä harjoitusvalmennuksilla ja kehittämisprojektin suunnittelulla, toteuttamisella ja arvioinnilla. Valmennus sisältää myös vertaisoppimista ja – arviointia.  

Kiinnostuitko – ota yhteyttä

Leea Kantelus 050 3493455 tai leea.kantelus@lhkk.fi

www.faktia.fi

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut – onnistutaan yhdessä!

Ota yhteyttä