Ajankohtaista

Monimuotoinen työyhteisö ei ole vaihtoehto, vaan välttämättömyys

avatar

Maarit 23.5.2024

Työelämän arki on yhä kovin tasapäistävää ja suoraviivaistavaa. Tarvitaan asennemuutosta, stereotypioiden rikkomista ja työtehtävien pilkkomista osiin. Esimerkiksi täsmätyökykyisten työllistymisen osalta työtehtävät ja työajat ovat melko joustamattomia.

– Suomessa on tutkimusten mukaan 65 000 täsmätyökykyistä ihmistä ilman työpaikkaa, jotka ovat halukkaita tekemään töitä, mikäli työtä voisi tehdä omien resurssien mukaan, kertoo asiantuntijamme Outi Kainunkangas. Lisäksi meillä on 600 000 työntekijää, jotka kokevat nykyisessä työssään pärjäämisen haasteelliseksi. Näissä luvuissa on mukana sekä osatyökykyisiä ja täsmätyökykyisiä sekä myös esimerkiksi pienten lasten vanhempia tai uupumuksesta toipuvia. On hyvä ymmärtää, että jokainen meistä on jossain vaiheessa itsekin työuraansa jollaintavalla osatyökykyinen. Kun asia osuu omalle kohdalle, arvostamme työnantajan osoittamaa joustavuutta.

Yleisesti työt ovat nykymallilla järjestelty niin, että esimerkiksi alle osa-aikatyötä on mahdollista tehdä vain muutamilla aloilla. Jotta työntekijöitä riittää jatkossa kaikille yrityksille ja jotta kaikki halukkaat saavat työpaikan, on työ nähtävä ja järjesteltävä kokonaan uudelleen. Työtehtävät on pilkottava osiin ja nähtävä, että on muitakin malleja työntekemiseen kuin kahdeksan tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Teknisten sovellusten ja tekoälyn avulla konkreettisia ohjeita ja prosesseja tehdä työntekijän äidinkielellä, englanniksi tai vaikkapa selkokielisiksi ja saavutettaviksi. Työn tekeminen ei voi olla enää lähtökohdiltaan sellaista, että kaikkien työntekijöiden on mahduttava samaan muottiin.

Tarvitaan asennemuutosta ja positiivisia kokemuksia monimuotoisesta työyhteisöstä.

– Meillä on suuri työvoiman tarve nyt ja erityisesti lähitulevaisuudessa. Samaan aikaan meillä on paljon käyttämätöntä osaamista ja potentiaalista työvoimaa, jotka eivät työllisty näillä perinteisillä ehdoilla, toteaa Faktian palvelupäällikkö Leea Kantelus.

Koulutus lisää ymmärrystä ja antaa ideoita työpaikan kehittämiseen

Faktiassa ollaan käynnistämässä työelämälle, yrityksille ja organisaatioille tarkoitettua koulutusta monimuotoisesta työyhteisöstä.  Koulutus käsittää neljä moduulia diversiteetistä, osatyökykyisistä ja täsmätyökykyisistä työntekijöistä, monikulttuurisuudesta ja ihmisten erilaisuudesta.

Opiskelu tapahtuu verkossa Howspace-alustalla omassa tahdissa, ja se on mahdollista ja myös erittäin suositeltavaa avata koko työyhteisölle.

– Koulutuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja herättää kipinä työtehtävien uudelleen järjestämiseen. Tarjoamme itsenäisen opiskelun tueksi myös ohjattua keskustelua ja yhteenvetoa sekä räätälöityjä kehittämishankkeita tarvittavan muutoksen tekemiseen, Leea Kantelus kertoo.

– Avoin keskustelukulttuuri on edellytys muutokselle ja uuden hyväksymiselle. Asioista pitää viestiä aktiivisesti ja uuden kohtaamiselle pitää antaa mahdollisuus.

Esihenkilöillä tärkeä rooli, mutta koko työyhteisö tarvitaan mukaan muutokseen

Työtehtävien ja työn tekemisen uudelleen järjestely vaatii tekemistä, mutta se on investointi, joka maksaa itsensä jatkossa moninkertaisesti takaisin.

– Vastuullisuuteen kuuluu olennaisesti monimuotoisuus, pohtii toinen kouluttajamme vetovoima- ja yhteisöllisyyskoordinaattori Sanna Seppänen. Nykymallilla työntekijät eivät riitä. Siksi monimuotoinen työyhteisö ei ole vaihtoehtosuunnitelma, vaan välttämättömyys.  Haastamme koko työelämän miettimään, onko meillä varaa olla käyttämättä monimuotoisen työyhteisön potentiaalia.

Faktia Oy on työelämän kumppani, joka suunnittelee yksilöllisiä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja aina rekrytoinneista TKI-hankkeisiin. Faktian tehtävänä on olla mukana työelämän uudistamisessa ja varmistamassa riittävä osaaminen työpaikoilla. Faktian omistaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä.

Asiasta on julkaistu tiedote 23.5.2024.

Lisätietoja: Faktia Oy:n palvelupäällikkö Leea Kantelus, leea.kantelus@faktia.fi, puhelin 050 3493455, www.faktia.fi

Viitteet:

https://www.livesaatio.fi/ajankohtaista/tasmatyokykyiset-tyontekijat-tyoelaman-voimavarana

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/148689/TTL-978-952-391-157-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/798813/Berg_Blomerus_Hurme.pdf;jsessionid=C1E1A09E2735390F0A6A1C6662775F4C?sequence=2

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut – onnistutaan yhdessä!

Ota yhteyttä