Lupa- ja korttikoulutukset

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus

Uudista ammattipätevyytesi päivän mittaisilla jatkokoulutuksilla. Koulutuksesta saat direktiivin mukaisen ammattipätevyysmerkinnän.

Kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys on lain vaatimus ammattimaisessa liikenteessä toimivalle. Koulutukset on tarkoitettu ammattiliikenteen kuljettajille, joilla on ennen 10.9.2009 myönnetty C-luokan ajokortti tai joiden kuljetusalan ammattipätevyys on vanhentunut tai vanhentumassa.

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi kuljettajalla pitää olla voimassa vähintään viisi jatkokoulutuspäivää ja ne on päivitettävä viiden vuoden välein. Koulutukset toteutetaan lähiopetuksena, joko Forssan ammatti-instituutissa tai kuljetusyrityksen omissa tiloissa. Koulutuksista saa direktiivimerkinnän, joka lähetetään sähköisesti Traficomille koulutuksen päätyttyä.

Tarjoamme valikoimissamme seuraavia koulutuksia:

Ammattikuljettajan ensiavun perusteet

Koulutuksessa käydään läpi ammattikuljettajan ensiavun perusteet:

 • auttamistilanne,
 • hätäensiapu sekä
 • ammattikuljettajan tapaturmien ennaltaehkäisy.

Ammattikuljettajan ensiavun perusteet tarjoaa sinulle ammattiliikenteen kuljettajille suunnitellun hätäensiavun perustiedot ja -taidot. Koulutus huomioi erityisesti ammattiliikenteen riski- ja onnettomuustilanteet sekä kuljettajan oman terveyden ja turvallisuuden ammattiliikenteen näkökulmasta. Koulutuksesta saat myös SPR-mobiilikortin.

Ammattikuljettajan työhyvinvointi

Koulutuksessa käydään läpi:

 • ammattikuljettajan työhyvinvointi,
 • turvallinen työskentely,
 • työkyvyn ylläpito sekä
 • liikuntatottumukset.

Työhyvinvointipäivässä saat valmiuksia oman työhyvinvointisi parantamiseksi. Kuljettajana tiedostat omien elintapojesi merkityksen osana hyvää työkykyä sekä saat virikkeitä monipuolisempiin liikuntatottumuksiin. Kuljettajana tiedostat ammattikuljettajan työhön liittyviä terveydellisiä kuormitustekijöitä ja ymmärrät turvallisen työskentelyn merkityksen työhyvinvointisi kannalta.

Kuormansidonta

Koulutuksessa käydään läpi:

 • kuormasidonta,
 • turvallisuussäännöt sekä
 • työtapaturmien ennaltaehkäisy.

Opit kuormaamaan ajoneuvon turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti, tutustut tavarankuljetusta koskevaan säännöstöön ja tiedostat liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit.

Trukkikortti

Koulutuksessa käydään läpi:

 • kuljettajan vaatimukset ja vastuu
 • trukin vakaus ja nostokyky
 • trukkityypit, tarkastukset ja suojarakenteet
 • trukin oikea käyttö ja tapaturmat
 • työturvallisuus trukilla työskenneltäessä
 • trukilla ajaminen, taakan käsittely ja hyllyttäminen

Trukkikoulutuksen tavoitteena on antaa sinulle tarvittavat tiedot ja taidot, että osaat kuljettaa trukkia turvallisesti, taloudellisesti ja riittävän nopeasti. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa ammattipätevyys merkinnän lisäksi trukkikortin.

Ennakoiva ajo

Koulutuksessa käydään läpi:

 • riskien tiedostaminen,
 • vaaratilanteiden ennakointi ja välttäminen,
 • johdanto ja raskaan liikenteen onnettomuudet,
 • toiminta vaaratilanteessa,
 • tilastoja ja esimerkkejä raskaan liikenteen onnettomuuksista,
 • onnettomuuden seurausten minimointi sekä
 • ryhmätyö esimerkkionnettomuudesta.

Koulutus kehittää raskaan liikenteen kuljettajien valmiuksia ennakoida liikenteen riskitekijöitä, välttää vaaratilanteisiin joutumista sekä opettaa oikeaa toimintaa vaaratilanteessa. Kuljettajana tunnistat itseesi, ajoneuvoosi ja muihin kuljettajiin ja heidän ajoneuvoihinsa liittyvät riskit sekä kevyeen liikenteeseen, tieliikenneympäristöön ja -olosuhteisiin liittyvät riskit.